Ferisiler'in ve Hirodes'in Mayasına Dikkat Edin


Markos 8:14-26

8:14  Öğrenciler ekmek almayı unutmuşlardı. Teknede, yanlarında yalnız bir ekmek vardı.
8:15  İsa onlara şu uyarıda bulundu: "Dikkatli olun, Ferisiler'in mayasından ve Hirodes'in* mayasından sakının!"
8:16  Onlar ise kendi aralarında, "Ekmeğimiz olmadığı için böyle diyor" şeklinde tartıştılar.
8:17  Bunun farkında olan İsa, "Ekmeğiniz yok diye niçin tartışıyorsunuz?" dedi. "Hâlâ akıl erdiremiyor, anlamıyor musunuz? Zihniniz köreldi mi?
8:18,19  Gözleriniz olduğu halde görmüyor musunuz? Kulaklarınız olduğu halde işitmiyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz, beş ekmeği beş bin kişiye bölüştürdüğümde kaç sepet dolusu yemek fazlası topladınız?" "On iki" dediler.
8:20  "Yedi ekmeği dört bin kişiye bölüştürdüğümde kaç küfe dolusu yemek fazlası topladınız?" "Yedi" dediler.
8:21  İsa onlara, "Hâlâ anlamıyor musunuz?" dedi.
8:22  İsa ile öğrencileri Beytsayda'ya geldiler. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar.
8:23  İsa körün elinden tutarak onu köyün dışına çıkardı. Gözlerine tükürüp ellerini üzerine koydu ve, "Bir şey görüyor musun?" diye sordu.
8:24  Adam başını kaldırıp, "İnsanlar görüyorum" dedi, "Ağaçlara benziyorlar, ama yürüyorlar."
8:25  Sonra İsa ellerini yeniden adamın gözleri üzerine koydu. Adam gözlerini açtı, baktı; iyileşmiş ve her şeyi açık seçik görmeye başlamıştı.
8:26  İsa, "Köye bile girme!" diyerek onu evine gönderdi.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

14-21: İsa ekmek olmadığı için kaygılanan öğrencileri görünce, Hirodes'le Ferisiler'in mayasından sakınmaları için uyanda bulunur. Hirodes ve Ferisiler İsa'nın gücüne tanık oldukları halde O'na inanmadılar. İsa sevdiği öğrencilerinin böyle bir imansızlığa düşmesini istemediğinden bu uyanda bulunmuştur. Fakat öğrencileri İsa'yı anlamadan aralannda ekmek konusunda tartışıp durmakla Hirodes ve Ferisiler gibi davranırlar. Biz de ara sıra bu öğrenciler gibi yapmıyor muyuz? İsa'nın söylediklerini duyduğumuz halde anlamadan başka şeyler için kaygılanmıyor muyuz? "Hâlâ akıl erdiremiyor ve hatırlamıyor musun" diye öğrencilerine seslenen İsa, şimdi bana da aynı şekilde sesleniyor mu?

22-26: İsa kör bir adamı birkaç değişik adımdan sonra iyileştirir. Bunu hastalığı iyileştirmekte güçsüz kaldığı için değil, gözleri olduğu halde göremeyen öğrencileri (18) için yapar. İsa'nın öğrencileri O'nun kim olduğunu tam olarak anlamadıkları için hatalar yapsalar da, ileride İsa'nın çarmıhta ölüp dirilmesinden sonra O'nun Mesih olduğunu anlayacaklardır. O'nun benim iyi çobanım olduğunu görebiliyor muyum? Hâlâ İsa'yı doğru tanımıyorsam, gözlerimi açması ve daha net bir şekilde görmemi sağlaması için dua etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


14,16: Beş ekmek ve iki balıkla beş bin kişiyi, yedi ekmek ve birkaç küçük balıkla dört bin kişiyi doyuran İsa'yla birlikte olduklan halde yanlarında ekmek bulunmadığı için tartışan öğrenciler, kayalık toprağa ekilenler gibidir (4:16,17). İsa'nın sözünü dinledikleri halde anlamazlar. Ben de İsa'nın öğrencileri gibi imanla yürüdüğümü ifade ederken zorluklarla karşılaştığım zaman İsa'yı tamamen unutup sendeliyor muyum?

 
Mujde.org