İsa'dan Şifa Alan İki Kişi


Markos 7:24-37

7:24  İsa oradan ayrılarak Sur bölgesine gitti. Burada bir eve girdi. Kimsenin bunu bilmesini istemiyordu, ama gizlenemedi.
7:25  Küçük kızı kötü ruha tutulmuş bir kadın, İsa'yla ilgili haberi duyar duymaz geldi, ayaklarına kapandı.
7:26  Yahudi olmayan bu kadın Suriye-Fenike ırkındandı. Kızından cini kovması için İsa'ya rica etti.
7:27  İsa ona, "Bırak, önce çocuklar doysunlar" dedi. "Çocukların ekmeğini alıp köpeklere atmak doğru değildir."
7:28  Kadın buna karşılık, "Haklısın, Rab" dedi. "Ama köpekler de sofranın altında çocukların ekmek kırıntılarını yer."
7:29  İsa ona, "Bu sözden ötürü cin kızından çıktı, gidebilirsin" dedi.
7:30  Kadın evine gittiğinde çocuğunu cinden kurtulmuş, yatakta yatar buldu.
7:31  Sur bölgesinden ayrılan İsa, Sayda yoluyla Dekapolis bölgesinin ortasından geçerek tekrar Celile Gölü'ne geldi.
7:32  Ona sağır ve dili tutuk bir adam getirdiler, elini üzerine koyması için yalvardılar.
7:33  İsa adamı kalabalıktan ayırıp bir yana çekti. Parmaklarını adamın kulaklarına soktu, tükürüp onun diline dokundu.
7:34  Sonra göğe bakarak içini çekti ve adama, "Effata", yani "Açıl!" dedi.
7:35  Adamın kulakları hemen açıldı, dili çözüldü ve düzgün bir şekilde konuşmaya başladı.
7:36  İsa orada bulunanları, bunu kimseye söylememeleri için uyardı. Ama onları ne kadar uyardıysa, onlar da haberi o kadar yaydılar.
7:37  Halk büyük bir hayret içinde kalmıştı. "Yaptığı her şey iyi. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor!" diyorlardı.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

24,31: îsa Yahuda bölgesinden ayrılıp Sur, Sayda, Dekapolis bölgesinde yolculuk ederek Tanrı sözünü duyurur. İsa'nın döneminde Yahudi olmayanların Tanrı'ya yaklaşmak için aşması gereken engeller vardı. Ama İsa Yahudi olmayanlara da gidip Müjde'yi paylaşır ve hastaları iyileştirir. Tanrı'nın sözü sadece birkaç kişiye değil, herkese aittir. Tanrı'ya yaklaşmayı engelleyen engelleri kaldırmak için çarmıhını yüklenen İsa'ya teşekkür edelim.

25-30: İsa Yahudi olmayan, Suriye-Fenike ırkından gelen bir kadının imanı görüp kötü ruha tutulmuş kızını iyileştirir. Ama ilk önce İsa kadının isteğine çok soğuk bir tepki verir gibidir (27). İsa bu kadını alçaltmak için değil, kadının imanını herkese göstermek ve Tanrı'nın Egemenliği'ne kimlerin katılacağını göstermek amacıyla böyle davranmıştır. Tanrı'nın Egemenliği'ne ait olduklarını düşünen Yahudiler aslında bu egemenliği reddetmiştir. Tam tersine Yahudiler tarafından köpek gibi görülen diğer uluslar bu egemenliğe girmeyi hak kazanmıştır. Böyle bir kadının isteğini kabul eden İsa, bize de bu harika kurtuluşu hediye olarak vermiştir.

32-37: İsa sağır ve dili tutuk bir adamı iyileştirir. Ben bu adam gibi sağır ve dilsiz olmayabilirim. Ama ruhsal olarak Tanrı sözünü duymayan, Tanrı'yı övmeyen, sorunlar içinde boğulmuş biriydim. Tanrı'nın Egemenliği'ne ait değildim. Ama Tanrı'nın lütfü sayesinde Tanrı'nın halkı oldum. Beni Tanrı'nın çocuğu olarak evine kabul eden Rab'be şükranlarımı sunmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


25-30: Yahudiler kulakları olduğu halde İsa'nın sesini duymadı, ama Yahudi olmayan Suriye-Fenike ırkından gelen kadın ise "çocukların ekmek kırıntılarının" bile kendisine yeterli olduğunu söyleyerek İsa'ya olan imanını gösterdi. Bu kadının İsa'ya olan imanından ne öğrenebilirim? İman etmek bazen meydan okumaya benzeyebilir. Bugün hangi konuda imanla meydan okumam gerekiyor?

 
Mujde.org