Öğrencilerine Tekrar Görünen İsa

Luka 24:36-53

İsa Onbirlere görünüyor

36 Bunları anlatırlarken İsa'nın kendisi gelip aralarında dikildi. Onlara, «Size esenlik olsun!» dedi.

37 Ürktüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar.

38 İsa onlara, «Neden telaşlanıyorsunuz? ıçinizde neden böyle kuşkular doğuyor?» dedi.

39 «Ellerime, ayaklarıma bakın; işte ben'im! Bana dokunun da görün. Bir hayalette et ve kemik olmaz, ama görüyorsunuz, bende var.»

40 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi.

41 Sevinçten hâlâ inanamayan, şaşkınlık içinde olan öğrencilerine İsa, «Sizde yiyecek bir şey var mı?» diye sordu.

42 Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler.

43 İsa onu aldı ve onların gözleri önünde yedi.

44 Sonra onlara, «Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim: `Musa'nın Yasasında, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir'» dedi.

45 Bundan sonra İsa, Kutsal Yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.

46>47 Onlara dedi ki, «şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Kudüs'ten başlayarak tüm uluslara O'nun adıyla duyurulacak.

48 Sizler bu olayların tanıklarısınız.

49 Ben de Babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz, gökten gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın.»

İsa'nın göğe yükselmesi

50 İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı.

51 Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı.

52 Öğrencileri O'na tapındılar ve büyük sevinç içinde Kudüs'e döndüler.

53 Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.

Öğrencilerine Tekrar Görünen İsa

Dirilmiş olan İsa öğrencilerine göründü. Ama onlar da kadınlar ve Emmaus yolundaki diğer öğrenciler gibi kolayca inanamadılar.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

36-43. ayetler: İsa dirilişini çeşitli şekillerde kanıtlamıştı. Ama öğrenciler buna rağmen anlayamıyorlardı. Dirilişle ilgili Rab'bin öğretişini dikkatle kavramaya çalışıyor muyum?

44,45, ayetler: İsa Kutsal Yazılardaki Mesih'in Kurtarışıyla ilgili sözlere açıklık getirdi. Öğrenciler İsa'yı Mesih olarak bildikleri halde, O'nun acı çekmesinin anlamını kavrayamamışlardı. Ama İsa'nın onların zihinlerini açmasının ardından her şeyi anlamaya başladılar.

46-47. ayetler: İsa'nın çarmıha gerilmesi ve dirilişi, günahların bağışının temelini oluşturur (1Ko.15:17). Günahlarımızın bağışını bizlere sağlayan Rab'be teşekkür ediyoruz.

50, 51. ayetler: İsa, çarmıhta çektiği acılalar ve dirilişiyle ilgili tüm peygamberlik sözleri yerine geldikten sonra göğe alındı. Dirilmiş olan Rab, şu anda da Kutsal Ruh'u aracılığıyla Kralımız olarak bizi yönetiyor.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

47-49. ayetler: İsa elçilere Kendisine tanıklık etme görevini vererek, güç alabilmeleri için Kutsal Ruh'u göndereceğini vaat etti, İsa'nın kişiliğinde ve hizmetinde Kutsal Ruh'un gücü hep O'nunla olduğu gibi, bizlerin yaşamında da Kutsal Ruh'un kudreti görünecektir. Kilisem ve ben, Kutsal Ruh'un gücüyle Müjde'yi duyurma gayreti içinde miyiz?

52, 53. ayetler: Elçiler büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler ve Tanrı'yı yüceltiler. Huzur diyarına beni kabul eden Rab'bi överek yaşıyor muyum?

Dua : Rabbim, egemenliğinde olmanın verdiği umutla, seni överek yaşamak istiyorum. Bana yardım et!

 
Mujde.org