İnsanı Kirleten Nedir?


Markos 7:14-23

7:14  İsa, halkı yine yanına çağırıp onlara, "Hepiniz beni dinleyin ve şunu belleyin" dedi.
7:15,16  "İnsanın dışında olup içine giren hiçbir şey onu kirletemez. İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır."
7:17  İsa kalabalığı bırakıp eve girince, öğrencileri O'na bu benzetmenin anlamını sordular.
7:18  O da onlara, "Demek siz de anlamıyorsunuz, öyle mi?" dedi. "Dışarıdan insanın içine giren hiçbir şeyin onu kirletemeyeceğini bilmiyor musunuz?
7:19  Dıştan giren, insanın yüreğine değil, midesine gider, oradan da helaya atılır." İsa bu sözlerle, bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu.
7:20  İsa şöyle devam etti: "İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır.
7:21,22  Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır.
7:23  Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

14-18: İkiyüzlüleri azarlayan İsa, halkı yanına çağırıp gerçeği öğretir. Sonra kalabalıktan ayrılarak eve girer ve öğrencilerine benzetmeyi açıklar. İsa bugün Rab'bin sözünü daya iyi anlayabilmem için bana da öğretmektedir. Kutsal Yasa'da anlamadıklarım varsa, Rab'bin anlamamı sağlaması için çekinmeden ricada bulunacağım.

19-23:    İsa insanı temiz kılan şeyin yürekten kaynaklandığını söyleyerek o güne kadar olan görüşten farklı bir görüş sunar. O dönemde ikiyüzlü kişiler insanı kirletenin dışarıdan olduğunu düşünürdü. Ama İsa insanı kirletenin yürekten kaynaklandığını söyler. İnsan dış dünyasını temiz tutabilir, fakat yüreğinde ne kötülük varsa o dışa vuracaktır. Bu nedenle Tanrı'ya temiz yürekle tapınabilmemiz için Tanrı'nın içimize yeni bir yürek, yeni bir ruh koyup etten bir yürek vermesi gerekir (Hez.36:26). Tanrı'nın bana yeni bir yürek, yeni bir ruh ve etten bir yürek vermesi için dua etmeliyim. Tanrı bugün de kendisine yürekten tapınanlan aramaktadır. İsa'nın kanı sayesinde temizlenmiş olan kişi Tanrı'ya yaklaşabilir. İsa'nın kanıyla temizlendim m?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20-23:    İnsanı kirleten insanın içinden (yürekten) çıkandır. İsa'nın sıraladığı kötülüklere dikkatle bakalım: Kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık. Bunların hepsi "Komşunu kendin gibi sev" diyen buyruğa aykırıdır. Kişinin yüreğinde bunun gibi kötülükler varsa o şekilde davranıp Tanrı'dan uzaklaşacaktır. Bu nedenle her şeyden önce yüreğimizi korumamız gerekmektedir (Özd.4:23). İsa'nın sıraladığı kötülüklere baktığımda hangisi beni kirletmektedir? Bu konuda ne yapacağım?

 
Mujde.org