Isa İkiyüzlü Olanları Azarlar


Markos 7:1-13

7:1  Yeruşalim'den gelen Ferisiler ve bazı din bilginleri, İsa'nın çevresinde toplandılar.
7:2  O'nun öğrencilerinden bazılarının murdar*, yani yıkanmamış ellerle yemek yediklerini gördüler.
7:3  Ferisiler, hatta bütün Yahudiler, atalarının töresi uyarınca ellerini iyice yıkamadan yemek yemezler.
7:4  Çarşıdan dönünce de, yıkanmadan yemek yemezler. Ayrıca kâse, testi ve bakır kapların yıkanmasıyla ilgili başka birçok töreye de uyarlar.
7:5  Ferisiler ve din bilginleri İsa'ya, "Öğrencilerin neden atalarımızın töresine uymuyorlar, niçin murdar ellerle yemek yiyorlar?" diye sordular.
7:6  İsa onları şöyle yanıtladı: "Yeşaya'nın siz ikiyüzlülerle ilgili peygamberlik sözü ne kadar yerindedir! Yazmış olduğu gibi, 'Bu halk, dudaklarıyla beni sayar, Ama yürekleri benden uzak.
7:7  Bana boşuna taparlar. Çünkü öğrettikleri, sadece insan buyruklarıdır.'
7:8  Siz Tanrı buyruğunu bir yana bırakmış, insan töresine uyuyorsunuz."
7:9  İsa onlara ayrıca şunu söyledi: "Kendi törenizi sürdürmek için Tanrı buyruğunu bir kenara itmeyi ne de güzel beceriyorsunuz!
7:10  Musa, 'Annene babana saygı göstereceksin' ve, 'Annesine ya da babasına söven kesinlikle öldürülecektir' diye buyurmuştu.
7:11,12  Ama siz, 'Eğer bir adam annesine ya da babasına, benden alacağın bütün yardım kurbandır, yani Tanrı'ya adanmıştır derse, artık annesi ya da babası için bir şey yapmasına izin yok' diyorsunuz.
7:13  Böylece kuşaktan kuşağa aktardığınız törelerle Tanrı'nın sözünü geçersiz kılıyorsunuz. Buna benzer daha birçok şey yapıyorsunuz."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

6-8: İsa ikiyüzlüleri Kutsal Yazı'yla azarlar. İsa'nın döneminde yaşayan din adamları peygamber Yeşaya'nın söylediği gibi dudaklarıyla Rab'bi sayarlar, ama yürekleri Rab'den uzaktır. İsa bu kişilerin yüreklerini iyi bilir. Din adamları Tanrı buyruğunu bir kenara bırakıp insan törelerine uyuyordu. Kilisemizde ya da imanlı kardeşlerin yerine getirmeye çalıştığı insan töreleri ya da uygulamalar var mı? Onlar belki bizim iyiliğimiz içindir, ama Tanrı'nın buyruğuna uygun değilse ya da onları yerine getirmek için Tanrı buyruğunu bir yana itmemiz gerekiyorsa, o zaman kabul etmemeliyiz. Pak ve saf bir yürekle Tanrı buyruğunu yerine getirmeye gayret etmeliyim. Tanrı bugün hangi buyruğunu yerine getirmemi istiyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2: Kutsal Yazı'yı çok iyi bilen Ferisiler'le din bilginleri, İsa'yı yok etmek için O'na yaklaşırlar (3:6). İsa'yı başkalarından daha iyi tanıyıp kabul etmesi gereken din adamları O'nu yok etmek için fırsat kollarlar. Kutsal Kitap'ın ne demek istediğini bilmeyen bu adamlara benziyor muyum? İsa'yı daha iyi tanıyabilmek için ne yapmalıyım ve Rab'bin isteğini nasıl yerine getirmeliyim?

3-5: İsa'nın yaşadığı dönemde yaşayan din adamları atalarından gelen törelere sıkı sıkıya bağlıdırlar. Hatta bu törelere yıkanma ile ilgili dikkat edilmesi gereken uygulamalar da eklemişlerdi. Bizim de uyguladığımız dini töreler var, ama Rab'bin buyruklarına değil de törelere bağlı kalırsak büyük bir hata yapmış olacağız. Tanrı'nın verdiği buyrukların asıl amacından uzaklaşarak insanların yaptığı törelere kapılıp suç işlememek için dikkat etmeliyiz. Bugünlerde bu konuda yaptığım hata var mı diye düşünelim. Varsa Tanrı buyruğuna uygun yaşamak için insan töresini bir kenara bırakalım.

9-13: Din adamları insanların yaptığı töreleri yerine getirmek için Tanrı'nın buyruğunu bir yana bırakmıştı. Kutsal Yasa, "Annene babana saygı göster" diye buyurduğu halde din adamları atalarının koyduğu "Kurban" töreleriyle Tanrı buyruğunu geçersiz kılıyordu. Çocuklar anne babasına olan sorumluluğu yerine getirmek istemediğinde "Kurban (Tanrı'ya sundu)" sundum diyerek sorumluluktan sıyrılırdı. Bu Kutsal Yasa'nın temeli olan sevgiyi hiçe sayan, Tanrı'nın öz amacını yok sayan bir davranıştır. Tanrı sözünden daha çok önem verdiğin insan töreleri var mı? Düşüncelerimizle davranışlarımızı her zaman Tanrı'nın sözüyle kıyaslayıp Tanrı'nın yapmamızı istediklerini doğru anlayıp yerine getirmeye çalışalım.

 
Mujde.org