İsa Su Üstünde Yürüyor


Markos 6:45-56

6:45  Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Beytsayda'ya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı evlerine gönderecekti.
6:46  Onları uğurladıktan sonra, dua etmek için dağa çıktı.
6:47,48  Akşam olduğunda, tekne gölün ortasına varmıştı. Yalnız başına karada kalan İsa, öğrencilerinin kürek çekmekte çok zorlandıklarını gördü. Çünkü rüzgar onlara karşı esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. Yanlarından geçip gidecekti.
6:49  Onlar ise, gölün üstünde yürüdüğünü görünce O'nu hayalet sanarak bağrıştılar.
6:50  Hepsi O'nu görmüş ve dehşete kapılmıştı. İsa hemen onlara seslenerek, "Cesur olun, benim, korkmayın!" dedi.
6:51  Tekneye binip onlara katılınca rüzgar dindi. Onlarsa büyük bir şaşkınlık içindeydi.
6:52  Ekmekle ilgili mucizeyi bile anlamamışlardı; zihinleri körelmişti.
6:53  İsa'yla öğrencileri gölü aştılar, Ginnesar'da karaya çıkıp tekneyi bağladılar.
6:54  Onlar tekneden inince, halk İsa'yı hemen tanıdı.
6:55  Bazıları koşarak bütün yöreyi dolaştı. İsa'nın bulunduğu yeri öğrenenler, hastaları şilteleriyle oraya götürmeye başladılar.
6:56  Köy olsun, kent ya da çiftlik olsun, İsa'nın gittiği her yerde, hastaları meydanlara yatırıyor, sadece giysisinin eteğine dokunmalarına izin vermesi için yalvarıyorlardı. Dokunanların hepsi de iyileşti.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

45,46: Beş ekmekle iki balık mucizesinden sonra İsa öğrencileri karşı yakaya gönderir, kendisiyse dua etmek için dağa çıkar. İsa halkın ne yapmak istediğini bildiği için tek başına uzaklaşmak istemiştir (Yu.6:15). Kalabalık İsa'ya hayran kalmıştır, ama İsa Tanrı'nın belirlediği yolu izlemek ister. Tanrı'nın isteği İsa'nın çarmıha gerilmesidir. Yaptığım hizmetlerde insanların beğenisini kazandığım zamanlarda onların övgüsüne kapılıp gururlanmamak için dikkat etmeliyim. Tanrı'yla vakit geçirmek için tek başına sakin bir yere çekilen İsa'dan bugün ne öğrenebiliriz? Her şeyden önce Tanrı'yla vakit geçirmek için ne yapabilirim?

47-51: İsa, öğrencilerinin gölde rüzgâra karşı kürek çekmekte zorlandıklarını görür ve gelip onlara huzur verir. İsa teknede öğrencileriyle birlikte değildi, ama onların çekmekte olduğu zorluklan görüyordu. İsa, halkı acı çektiğinde onlarla birliktedir. Biz de bazen bu öğrencilerin yaşadığı zorluklarla boğuşmakta olduğumuzu hisseder ve kaçacak bir yer ararız. Bugünlerde beni korkutan ya da cesaretimi kıran olaylarla karşı karşıya kaldım mı? Beni yutacak gibi üstüme gelen büyük dalgalara (sorunlar) bakmadan, "Cesur olun, benim, korkmayın" diye seslenen, dalgalann üstünde yürüyerek bana gelen İsa'nın gözlerine bakmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

51-56: Suyun üstünde yürüyerek kendilerine gelen İsa'yı gören öğrenciler şaşkınlık içindedir. Zihinleri körleştiği için İsa'nın yaptığı mucizeyi anlamazlar. İsa'nın eteğine dokunsa hastalıktan iyileşeceğine inanan hasta insanlar vardır. Sayısız mucizelere tanık olduğu için birinin İsa'ya iman edeceğini düşünüyor muyuz? Ne yazık ki bazen öyle olmadığını görürüz. İmanla İsa'ya yaklaşan hastalar iyileştirildi. İmanla Rab'be yaklaşmam gerek. Rab'den istediğim bir konu varsa imanla O'na yaklaşıp istemeliyim.

 
Mujde.org