Yahya'nın Ölümü

Markos 6:14-29

6:14  Kral Hirodes* de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları, "Bu adam, ölümden dirilen Vaftizci Yahya'dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur" diyordu.
6:15  Başkaları, "O İlyas'tır" diyor, yine başkaları, "Eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir" diyordu.
6:16  Hirodes bunları duyunca, "Başını kestirdiğim Yahya dirildi!" dedi.
6:17,18  Hirodes'in kendisi, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya'nın yüzünden adam gönderip Yahya'yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla evlenince Yahya ona, "Kardeşinin karısıyla evlenmen Kutsal Yasa'ya aykırıdır" demişti.
6:19  Hirodiya bu yüzden Yahya'ya kin bağlamıştı; onu öldürtmek istiyor, ama başaramıyordu.
6:20  Çünkü Yahya'nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Hirodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya'yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu.
6:21  Ne var ki, Hirodes'in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile'nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu.
6:22  Hirodiya'nın kızı içeri girip dans etti. Bu, Hirodes'le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza, "Dile benden, ne dilersen veririm" dedi.
6:23  Ant içerek, "Benden ne dilersen, krallığımın yarısı da olsa, veririm" dedi.
6:24  Kız dışarı çıkıp annesine, "Ne isteyeyim?" diye sordu. "Vaftizci Yahya'nın başını iste" dedi annesi.
6:25  Kız hemen koşup kralın yanına girdi, "Vaftizci Yahya'nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum" diyerek dileğini açıkladı.
6:26  Kral buna çok üzüldüyse de, konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi.
6:27  Hemen bir cellat gönderip Yahya'nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya'nın başını kesti.
6:28  Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi, kız da annesine götürdü.
6:29  Yahya'nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:


Tüm ayetler: Tanrı, İsa'nın yolunu hazırlayan Vaftizci Yahya'nın öldürülmesine izin verir. Böylece yeni bir çağı başlatır. Artık İsa hizmetine başladığına göre O'nun yolunu hazırlayan Yahya'nın geri çekilme zamanı gelmiştir. Açıkçası Tanrı'nın bazı işleri düşüncemizi aşar ve bazen anlamakta zorlanırız, ama Tanrı'nın güvenilir iradesine güvenmeliyiz. Tanrı'nın düşüncesi bizim düşüncelerimizle aynı olmayabilir (Yşa.55:8).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14a: İsa'nın ünü her tarafa yayılmıştır. 12 ve 13. ayetlerde İsa'nın öğrencilerinin dolaşarak insanlara müjdelediğini görebiliriz. Günümüzde de İsa'nın ismi dünyanın dört bucağında duyurulmaktadır. Kilisede ya da insanlar arasında hizmetim aracılığıyla İsa'nın ismi mi, benim adım mı yüceltiliyor?

14b-16: Kral Hirodes İsa'nın ününü duyunca öldürdüğü Vaftizci Yahya'nın ölümden dirildiğini düşünür. Kral Hirodes böyle düşünse de İsa'yı kabul etmez. Bazıları ise İsa'nın İlyas ya da eski peygamberlerden biri olduğunu düşünürler. Ne yazık ki onlar da İsa'nın kim olduğunu bilemezler. Bana göre İsa kimdir? İsa'yı doğru tanıyarak O'nun ardından gidiyor muyum?

17-29: Kral Hirodes daha önce Vaftizci Yahya'yı öldürdüğü için İsa'dan korkar. Kral Hirodes Vaftizci Yahya'yı doğru ve kutsal biri olarak gördüğü için onun uyarısını dinledi, ama tövbe etmedi. Sonunda kötü birine kulak vererek Yahya'yı öldürdü. Doğru bir adamın bu şekilde öldürülmesi ne kadar acı verici. Burada unutmamamız gereken bir konu varsa, o da Kral Hirodes'in Yahya'yı dinlediği zaman korkmasıdır. Ne kadar kötü bir adam olsa da kral Hirodes'in yüreğinde korku vardı. Doğru olduğu halde kötüler tarafından hapse atılan ve öldürülen Vaftizci Yahya'nın yaşamından ne öğrenebiliriz? Kötülüğe karşı her zaman iyilikle karşılık verebilir miyiz? Kötülükten korkmadan doğru olanı her zaman yerine getirebilecek güce sahip miyim? Bu nasıl mümkün olabilir?

 
Mujde.org