İsa'nın Reddedilmesi ve öğrencileri Görevlendirmesi


Markos 6:1-13

6:1  İsa oradan ayrılarak kendi memleketine gitti. Öğrencileri de ardından gittiler.
6:2  şabat Günü* olunca İsa havrada öğretmeye başladı. Söylediklerini işiten birçok kişi şaşıp kaldı. "Bu adam bunları nereden öğrendi?" diye soruyorlardı. "Kendisine verilen bu bilgelik nedir? Nasıl böyle mucizeler yapabiliyor?
6:3  Meryem'in oğlu, Yakup, Yose, Yahuda ve Simun'un kardeşi olan marangoz değilmi bu? Kızkardeşleri burada, aramızda yaşamıyor mu?" Ve gücenip O'nu reddettiler.
6:4  İsa da onlara, "Bir peygamber, kendi memleketinden, akraba çevresinden ve kendi evinden başka yerde hor görülmez" dedi.
6:5  Orada birkaç hastayı, üzerlerine ellerini koyarak iyileştirmekten başka hiçbir mucize yapamadı.
6:6  Halkın imansızlığına şaşıyordu. İsa çevredeki köyleri dolaşıp öğretiyordu.
6:7  On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi.
6:8  Yolculuk için yanlarına değnekten başka bir şey almamalarını söyledi. Ne ekmek, ne torba, ne de kuşaklarında para götüreceklerdi.
6:9  Onlara çarık giymelerini söyledi. Ama, "ıki mintan giymeyin" dedi.
6:10  "Bir yere gittiğiniz zaman, oradan ayrılıncaya dek hep aynı evde kalın" diye devam etti.
6:11  "ınsanların sizi kabul etmedikleri, sizi dinlemedikleri bir yerden ayrılırken, onlara uyarı olsun diye ayağınızın altındaki tozu silkin!"
6:12  Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar.
6:13  Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.


İsa'nın ayetlerdeki kimliği:


1-4: İsa memleketindeki kişiler tarafından reddedilir. Oradaki insanlar İsa'nın bilgeliğine ve yaptığı mucizelere şaşırır, ama O'nu kabul etmezler. Hâlâ İsa'yı kabul etmeyen birçok kişi vardır. Ben İsa'yı kabul ettim mi? İsa'yı kabul ettiysem O'nun sözüne yaraşır bir yaşam sürdürmeliyim. O'nu içtenlikle kabul ettiğimi nasıl anlayabilirim?

5,6a: İsa kendi memleketinde sadece birkaç hastayı iyileştirmekten başka mucize yapmadı. Çünkü onlar İsa'ya inanmadılar. Rab imanımız aracılığıyla Tanrı'nın Egemenliği'nin kudretini gösterir. İsa, kanaması olan kadınla Yair'in kızını imanlarını gördüğü için kurtarmıştır. Ancak İsa'nın memleketindeki kişiler İsa'yı reddeder. İsa onların imansızlıklarına şaşırır. Kutsal Kitap'ı araştırdığım ve toplantılara katıldığım halde hâlâ İsa'yı tanımakta ve kabul etmekte zorluk çekiyor muyum?

6b-13: ınsanlar tarafından reddedilse de İsa köy köy dolaşıp öğretiyor ve öğrencilerini halkın arasına gönderiyordu. Halk arasında dolaşıp Tanrı sözünü duyuran öğrenciler de kendilerini kabul ya da reddedenlerle karşılaşır. Tanrı'nın Egemenliği'nin yayılması kolay olmayacaktır, ancak durmaksızın yayılmaya devam edecektir. Aynı şekilde Müjde bize kadar ulaşmıştır. Tanrı bize de Müjde'yi duyurma görevini verdi. Tanrı'nın Egemenliği daha çok kişilere duyurulsun diye dua edeceğim ve ben de duyuracağım.

Bana hangi öğütler verilmiştir?

7-11: Müjde'yi duyuran kişi, Tanrı'nın sözüyle donanmalıdır. Tanrı'nın verdiği görevi yerine getirmek için nelere ihtiyaç olduğunu düşünmeden önce O'nun gücüyle dolalım diye dua edelim.


 
Mujde.org