isa Yair'in Kızını Kurtarıyor

Markos 5:35-43

5:35  İsa daha konuşurken, havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü" dediler. "Öğretmeni neden hâlâ rahatsız ediyorsun?"
5:36  İsa bu sözlere aldırmadan havra yöneticisine, "Korkma, yalnız iman et!" dedi.
5:37  İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi.
5:38  Havra yöneticisinin evine vardıklarında İsa, acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı.
5:39  ıçeri girerek onlara, "Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?" dedi. "Çocuk ölmedi, uyuyor."
5:40  Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi.
5:41  Çocuğun elini tutarak ona, "Talita kumi!" dedi. Bu söz, "Kızım, sana söylüyorum, kalk" demektir.
5:42  On iki yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı.
5:43  İsa, "Bunu kimse bilmesin" diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yemek verilmesini buyurdu.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

35,36: Yair'in kızının öldüğünü duyan İsa ona, "Korkma, yalnız iman et" der. İsa, Yair'in kızını kurtarmak için giderken kanaması olan kadınla konuşmak için durmuştur ve o sırada Yair'in kızı ölmüştür. Kızının öldüğünü duyan Yair, kanaması olan kadının onları zaman kaybına uğrattığını düşünmüş olabilir. Ama İsa Yair'e Kendisine güvenmesini ister. Sürekli dua ettiğimizde bazen bize de "Artık bitti, dua etmeyi bırak" diye seslenenler olabilir. Ama Rab, "Korkma, dua etmeye devam et, bana güven" diyorsa O'nun sesine güvenerek dua etmeye ve inanmaya devam etmeliyiz. Bugünlerde imanımı sınayan bir konu var mı? Varsa ne yapmalıyım?

38-41: İsa ölümün üzerinde güç sahibidir. O insanlara sonsuz yaşam verir. İsa kızın ölümüne ağlayan kalabalığa kızın ölmediğini, uymakta olduğunu söyler. Kızın elini tutup kalk diye seslendiğinde kız kalkar ve yürür. İsa bununla kendisinin ölülere yaşam veren olduğunu açıklar. Yüreğime acı veren ya da beni üzen bir şey var mı? 'Talita kumi" diye seslenen İsa'nın o yetkili sesine kulak vereceğim.

42,43: Ölü kızı yaşama döndüren İsa, orada olup bitenden hiç kimseye söz etmemeleri için kızın annesini, babasını ve öğrencilerini sıkı sıkıya uyarır. İsa insanların yalnızca mucizelerine bakarak kendisine gelmelerini istemiyordu. İsa ölümü ve dirilişiyle Tanrı'nın Egemenliği'nin iyi haberini insanlara duyurmak istiyordu. Son günlerde Rab'bin beni çok şaşırttığı bir deneyim yaşadım mı? Tanrı'nın, günah içinde ölü olan bana yaşam vermesinden daha da büyük ve şaşılası bir olay var mıdır?
 
Mujde.org