Fırtınayı Yatıştıran İsa

Markos 4:35-41

4:35  O gün akşam olunca öğrencilerine, "Karşı yakaya geçelim" dedi.
4:36  Öğrenciler kalabalığı geride bırakarak İsa'yı, içinde bulunduğu tekneyle götürdüler. Yanında başka tekneler de vardı.
4:37  Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu.
4:38  İsa, teknenin kıç tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O'nu uyandırıp, "Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?" dediler.
4:39  İsa kalkıp rüzgarı azarladı, göle, "Sus, sakin ol!" dedi. Rüzgar dindi, ortalık sütliman oldu.
4:40  İsa öğrencilerine, "Neden korkuyorsunuz? Hâlâ imanınız yok mu?" dedi.
4:41  Onlar ise büyük korku içinde birbirlerine, "Bu adam kim ki, rüzgar da göl de O'nun sözünü dinliyor?" dediler.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

35-37: İsa'nın bindiği tekne fırtınaya yakalanır. İsa'yla birlikte teknede bulunanlar tehlike içindedirler. İsa'nın isteğine itaat ederek yola çıktıkları halde zor duruma düşerler. Biz de zaman zaman Rab'bin emri üzerine bir işe başladığımız halde beklenmedik zor durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. İsa'ya iman ettik, ama yine de zorluklarla yüzleşmemiz gereken zamanlar olacaktır. İsa'nın o zamanlarda da bizimle birlikte olacağını unutmamalıyız. İsa Mesih'in bizimle birlikte olduğuna güvenip harekete geçmesini imanla bekleyelim.

38: Öğrenciler fırtınanın ortasında zor durumdayken İsa uyuyordu. Öğrenciler zorluk ve sıkıntı içindeyken İsa'nın aldırmadığını düşünerek şikâyet ederler. İsa'nın bu öğrencileri gibi biz de ara sıra İsa'nın bizimle ilgilenmediği hissine kapılırız (Mez.10:1). Ama Rabbimiz suların ve ırmakların içinden geçerken bizi korur (Yşa.43:2). Sıkıntılar içinde kaldığımızda sadece yüzleşmekte olduğumuz sıkıntıyı değil, bizimle birlikte olan Rab'bi görelim.

39,41: İsa rüzgâr ve gölü azarlar. Göl sütliman olur. Hayatımızda zaman zaman gücümüzü aşan zorluklarla karşılaşırız. O zaman bize de, "Sus, sakin ol!" diye seslenen İsa'nın sesine kulak verelim.

40: İsa öğrencilerini azarlar. Öğrencileri dünyanın hakimi olan İsa'yla birlikte oldukları halde O'nu iyi tanımadıklarından, dalgalara bakıp ne yapacaklarını bilemezler. Biz de iman yolunda ilerlerken beklenmedik sorunlarla karşılaşabiliriz. O zaman ne yapacağız? İsa'nın öğrencileri gibi korkup sadece sorunlara mı bakacağız? Yoksa İsa'nın bizimle birlikte olduğunu bilerek O'na güvenip ilerlemeye devam mı edeceğiz?
 
Mujde.org