Emmaus Yolunda ıki Öğrenci

Luka 24: 13-35

Emayus yolunda iki öğrenci

13 Aynı gün öğrencilerden ikisi, Kudüs'ten altmış ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emayus denilen bir köye gitmekteydiler.

14 Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı.

15 Bunları konuşup tartışırlarken İsa'nın kendisi yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı.

16 Ama onların gözleri O'nu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı.

17 İsa onlara, «Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?» dedi.
Üzgün bir halde, oldukları yerde durdular.

18 Bunlardan adı Kleyopas olan O'na, «Kudüs'te bulunup da bu günlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?» diye karşılık verdi.

19 İsa onlara, «Hangi olup bitenleri?» dedi.
O'na, «Nasıralı İsa'yla ilgili olayları» dediler. «O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi.

20>23 Başkâhinlerle yöneticilerimiz O'nu, ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler; oysa biz O'nun, ısrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde, O'nun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde, İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler.

24 Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu, tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama O'nu görmemişler.»

25 İsa onlara, «Sizi akılsızlar! Peygamberlerin tüm söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler!

26 Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?» dedi.

27 Sonra Musa'nın ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı.

28>29 Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa, yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, «Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere» diyerek O'nu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi.

30 Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükran duasını yaptı ve ekmeği bölüp onlara verdi.

31 O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu.

32 Onlar birbirine, «Yolda kendisi bizimle konuşurken ve Kutsal Yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi?» dediler.

33 Kalkıp hemen Kudüs'e döndüler. Onbirleri ve onlarla beraber olanları toplanmış buldular.

34 Bunlar, «Rab gerçekten dirildi, Simun'a görünmüş!» diyorlardı.

35 Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar.

Emmaus Yolunda ıki Öğrenci

İsa, dirildiğine inanamayan ve Emmaus'a doğru giden iki öğrencisine görünerek Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazdıkları uyarınca, Mesih'in acı çekeceği ve yüceltileceğine dair gerçekleri onlara bir kez daha hatırlatır.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

25-27. ayetler: İsa öğrencilerinin dirilişine iman edemeyişlerinin ve hayal kırıklığına uğramalarının nedenini. Kutsal Yazılar'a iman etmemeleri olarak açıklıyor. Eski Antlaşmadaki bütün peygamberlerin bildirileri Mesih'in acı çekmesi ve dinlişi ile bağlantılıdır. Bu nedenle İsa, kendisinin acı çekmesinin ve dirilişinin kaçınılmazlığını Kutsal Yazılar'dan aktarmalar yaparak açıklıyor. Bizler de Mesih hakkında yanlış bilgiye sahip olduğumuzda ve sıkıntılarla karşılaştığımızda hayal kırıklığı sonucu imandan düşüyoruz. ıki öğrencinin İsa'nın açıklaması üzerine elemin gerçek anlamını kavradıkları gibi, biz de Kutsal Kitap aracılığıyla Tanrı'nın ve İsa'nın kurtarışı hakkında doğru bilgi edinmeye gayret edelim.

30-32. ayetler: Bu ayetlerde İsa'nın, Kendisinin Mesih olduğunu öğrencilerine açıkladığı görülüyor. Ekmeği bölüp verdiği zaman, öğrenciler yolda kendileriyle konuşanın dirilmiş olan İsa olduğunu anladılar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-16. ayetler: Öğrenciler yolda kendileriyle birlikte yürüyenin İsa olduğunu, ruhsal gözleri kapalı olduğu için anlayamadılar. Dirilişe yalnızca mucize olduğu için değil, Tanrı sözünün yerine gelişi olarak iman etmeliyiz. Öğrenciler peygamberlerin söylediklerine inanmakta ağır davrandıkları için, İsa'nın dirilişine inanamamışlardı. Kutsal Kitap'ı ön yargısız bir biçimde kabul etmenin önemini kavrayalım.

28, 29. ayetler: İsa'yı tanıyamamalarına rağmen, O'ndan daha çok şey öğrenme arzusuyla doluydular, Ben de bu iki öğrenci gibi Rab'bin sözünü daha fazla öğrenmek için yanıp tutuşuyor muyum?

33-35. ayetler: İsa'nın dirildiğine iman eden iki öğrenci Yeruşalim'e dönüp diriliş ile ilgili bildikleri her şeyi anlattılar. Bugün öğrendiğim sözü kiminle paylaşabilirim?

Dua: Rab'bim, ben de her fırsatta dirilişine tanıklık eden bir öğrencin olmak istiyorum.

 
Mujde.org