Kandil, Filizlenen Tohum ve Hardal Tanesi Benzetmesi

Markos 4:21-34

4:21  Onlara, "Kandili, tahıl ölçeğinin ya da yatağın altına koymak için mi getirirler?" dedi. "Kandilliğe koymak için değil mi?
4:22  Gizli olan ne varsa, açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir; saklı olan ne varsa, aydınlığa çıkmak üzere saklanmıştır.
4:23  ışitecek kulağı olan işitsin!"
4:24  İsa şöyle devam etti: "ışittiklerinize dikkat edin! Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Hatta size daha fazlası verilecek.
4:25  Çünkü kimde varsa, ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa, elindeki de alınacak."
4:26  Sonra İsa şöyle dedi: "Tanrı'nın Egemenliği, toprağa tohum saçan adama benzer.
4:27  Gece olur, uyur; gündüz olur, kalkar. Kendisi nasıl olduğunu bilmez ama, tohum filizlenir, gelişir.
4:28  Toprak kendiliğinden ürün verir. Önce filizi, sonra başağı, sonunda da başağı dolduran taneleri verir.
4:29  Ürün olgunlaşınca, adam hemen orağı vurur. Çünkü biçim vakti gelmiştir."
4:30  İsa sonra şöyle dedi: "Tanrı'nın Egemenliği'ni neye benzetelim, nasıl bir benzetmeyle anlatalım?
4:31,32  Tanrı'nın Egemenliği, hardal tanesine benzer. Hardal, yeryüzünde toprağa ekilen tohumların en küçüğü olmakla birlikte, ekildikten sonra gelişir, bütün bahçe bitkilerinin boyunu aşar. Öylesine dal budak salar ki, kuşlar gölgesinde barınabilir."
4:33  İsa, Tanrı sözünü, buna benzer birçok benzetmeyle halkın anlayabildiği ölçüde anlatırdı.
4:34  Benzetme kullanmadan onlara hiçbir şey anlatmazdı. Ama kendi öğrencileriyle yalnız kaldığında, onlara her şeyi açıklardı.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

21-25: Tanrı'dan gelen İsa kendi kimliğini ve Müjde'yi artık gizlemeden açıklayacaktır. Kandil gizlenmiş görünebilir, ama açığa çıkarılmak üzere gizlenmiştir. İsa bizim kendisini dikkatle dinlememizi ister. Tanrı'nın bize açıkladığı kadarını ancak anlayabiliriz. Ama ileride hepsini anlayabileceğimiz kesindir. Tanrı'nın şimdi bize açıkladığını anlamazsak ya da kabul etmezsek, elimizdekini de kaybedebiliriz. Rab'bin sözünü duymakla kalmayalım, onu uygulayanlar olalım (Yak. 1:22).

26-29: İsa Mesih aracılığıyla bize gelen Tanrı'nın Egemenliği görünmese bile git gide büyümektedir. Çünkü Tanrı'nın Egemenliği büyüyen bir yapıdadır. Tohumu eken kişi tohumun filizlenmesi için onu sulayabilir, ama tohumun büyümesini sağlayamaz. Onun büyümesini sağlayan Tanrı'dır. Tanrı'nın Egemenliği'nin büyümesini engelleyen çeşitli saldınlar ya da engeller vardır, ama yaşam gücüne sahip olan Tanrı'nın Egemenliği otuz, altmış ve yüz kat ürün verecektir. Dünyanın her yerinde Tanrı'nın Egemenliği yüreklerde duyurulmaktadır. Biz de burada Tanrı'nın Egemenliği'ni yılmadan insanlara duyurmaya devam edelim.

30-32: Hardal tanesi kadar küçücük bir şekilde başlayan Tanrı'nın Egemenliği büyüyecek ve insanlann gelip huzur bulabilecekleri bir yer olacaktır. Çevremize baktığımızda Tanrı'nın Egemenliği'ne katılanlann sayısı çok az gibi görünebilir, ama O'nun egemenliğinin gücü zaman ilerledikçe büyüyecektir. Bunu umut ederek ekmeye devam etmeliyiz.

33,34: İsa benzetmeleri halkın anlayabileceği ölçüde anlatır, ama öğrencilerine her şeyi açıklar. İsa'yı içtenlikle izlediğimizde, başkalarının anlayamadığı şeyleri anlayabileceğiz. Rab'bi tüm yürekle izleyelim ve bize her şeyi gizlemeden açıklasın diye dua edelim.

 
Mujde.org