Tohum Benzetmesi Açıklanıyor

Markos 4:13-20

4:13  İsa sonra onlara, "Siz bu benzetmeyi anlamıyor musunuz?" dedi. "Öyleyse bütün benzetmeleri nasıl anlayacaksınız?
4:14  Ekincinin ektiği, Tanrı sözüdür.
4:15  Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez, şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür.
4:16,17  Kayalık yerlere ekilenler ise, işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden, ama kök salamadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler.
4:18,19  Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler, ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller.
4:20  ıyi toprağa ekilenler ise, sözü işiten, onu benimseyen, kimi otuz, kimi altmış, kimi de yüz kat ürün veren kişilerdir."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

13: İsa, öğrencilere benzetmenin anlamını açıklar. Tanrı'nın Egemenliği'ni duyurmak için çağınlan öğrencilerin konuyu doğru anlamalarını ister. İsa şimdi de Kutsal Ruh'u aracılığıyla doğru anlamamızı sağlar. Kutsal Kitap'ı okuduğumuzda anlamadığımız konular varsa çekinmeden Kutsal Ruh'tan yardım isteyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14,15: Ekincinin ektiği tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarına düşen tohum, Tanrı sözünü işittiğinde onu kabul etmeyen, yürekleri nasırlaşmış olan kişilerdir. İsa'nın sözünü dinleyen din adamları O'nu öldürmeye karar verir (14:64).

16,17: Kayalık yere düşenler Tanrı'nın sözünü hemen kabul eder, fakat sıkıntı ya da zulme dayanamazlar. Böyle kişiler Tanrı sözünü işitip hemen İsa'nın ardından giderler, ama sıkıntı gelince hemen İsa'yı bırakıp kaçarlar. Ben de ara sıra kayalık yere ekilen tohum gibi davranıyor muyum? Tanrı sözünü işittiğimde heyecanlanabilirim, ama sıkıntılarla karşılaştığımda Tan-n sözünden hemen vazgeçiyor muyum? Tanrı sözünde köklenmemi engelleyen sıkıntılar var mı? Varsa ne yapmalıyım?

18,19: Tanrı sözünü işitip de dünyasal kaygılardan ötürü ya da zenginliğin aldatıcılığıyla başka hevesler arayan kişiler dikenli toprağa düşenlere benzer. ıman yaşamında bol ürün veriyor muyum? Vermiyorsam belki bu, dünyasal kaygılarımdan dolayı olabilir. Bugünlerde iman yolunda yürümemi engelleyen ne gibi dünyasal kaygılar ya da heveslerle karşı karşıyayım?

20: ıyi toprağa düşen tohumlar gibi açık yürekle Tanrı sözünü işitip İsa'nın ardından gidenler vardır. Tüm zorluklara karşı İsa'yı sonuna kadar izleyip bol ürün verebilecek durumda mıyım? Bol ürün vermek için ne yapmalıyım?

 
Mujde.org