Yaşam Veren İsa


Markos 3:1-12

3:1  İsa yine havraya girdi. Orada eli sakat bir adam vardı.
3:2  Bazıları İsa'yı suçlamak amacıyla, şabat Günü* hastayı iyileştirecek mi diye O'nu gözlüyorlardı.
3:3  İsa, eli sakat adama, "Kalk, öne çık!" dedi.
3:4  Sonra havradakilere, "Kutsal Yasa'ya göre şabat Günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, can almak mı?" diye sordu. Onlardan ses çıkmadı.
3:5  İsa, çevresindekilere öfkeyle baktı. Yüreklerinin duygusuzluğu O'nu kederlendirmişti. Adama, "Elini uzat!" dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi.
3:6  Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar, İsa'yı yok etmek için Hirodes yanlılarıyla hemen görüşmeye başladılar.
3:7,8  İsa, öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık O'nun ardından geldi. Ayrıca, bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, ıdumeya'dan, şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti.
3:9  İsa, kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi.
3:10  Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan, çeşitli hastalıklara yakalananlar O'na dokunmak için üzerine üşüşüyordu.
3:11  Kötü ruhlar O'nu görünce ayaklarına kapanıyor, "Sen Tanrı'nın Oğlu'sun!" diye bağırıyorlardı.
3:12  Ama İsa, kim olduğunu açıklamamaları için onları sıkı sıkıya uyardı.

isa'nın ayetlerdeki kimliği:

1-6: İsa şabat Günü'nde eli sakat olan bir adamı iyileştirerek şabat Gönü'nün asıl amacını insanlara açıklar. İsa'nın havrada bulunan kişilere sorduğu sorulara bir bakalım. şabat Günü'nde ne yapılması gerekir? İsa eli sakat olan adamı iyileştirmek onu tutsak eden hastalıktan kurtarır ve Rab'bin sağladığı gerçek huzuru tatmasını sağlar. Ancak havradaki yürekleri duygusuz olan diğer kişilerce isa'yı gördükleri halde O'nu reddederek gerçek huzura erişemezler. Hatta İsa'yı yok etmek için fırsat kollarlar. Eli sakat olan adam eli sağlam olan kişiye kıyasla istediği gibi rahatça hareket edemez. Eli sakat olan adam gibi hayatımda ruhsal olarak özgürce hareket edemediğim bir konu ya da konular var mı? Beni tamamen iyileştirebilecek olan İsa'ya elimi uzatmalıyım.

7-12: İsa'nın yaptıklarını duyan büyük kalabalık O'na akın edince İsa sıkışmamak için öğrencilerinden bir kayığı hazırda bulundurmalarım ister. İsa'nın hizmeti sadece hastalan iyileştirmek ya da cinler kovmakla sınırlı değildir. Karşı çıkanların tehditlerinden uzak kalması gerekmektedir, çünkü Tanrı'nın O'nun için tasarladığı zaman daha gelmemiştir. şimdi de İsa'yı sırf kendi ihtiyaçları için arayanlar vardır. Ben de zaman zaman İsa'nın sadece ihtiyaçlarımı karşıladığını düşünerek hata yapmıyor muyum? Topluluğumuzun İsa'nın bize ilettiği Müjde'yi doğru duyurması için dua etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2,6: Ferisiler İsa'yı yok etmek için O'nun her yaptığını gözler. Bu nedenle acı çekmekte olanlan görmezler. Ferisiler için önemli olan insanların sağlam olması değil, kendi menfaatlerini korumaktır. Hoşlanmadığım birinin hatasını yakalamak için yaptıklannı dikkatle gözlediğim oldu mu? Doğnı olanı yapan birine karşı kötülükle karşılık verdiğim oldu mu? Fırsat buldukça insanların iyiliği için doğru olanı yapmaya gayret etmeliyim.

 
Mujde.org