Yeni Düzeni Yaratan Isa

Markos 2:18-28

2:18  Yahya'nın öğrencileriyle Ferisiler oruç tutarken, bazı kişiler İsa'ya gelip, "Yahya'nın ve Ferisiler'in öğrencileri oruç tutuyor da senin öğrencilerin neden tutmuyor?" diye sordular.
2:19  İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar!
2:20  Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar.
2:21  Hiç kimse eski giysiyi yeni kumaş parçasıyla yamamaz. Yoksa yeni yama çeker, eski giysiden kopar, yırtık daha beter olur.
2:22  Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur."
2:23  Bir şabat Günü* İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar.
2:24  Ferisiler İsa'ya, "Bak, şabat Günü yasak olanı neden yapıyorlar?" dediler.
2:25  İsa onlara, "Davut'la yanındakiler aç ve muhtaç kalınca Davut'un ne yaptığını hiç okumadınız mı?" diye sordu.
2:26  "Başkâhin Aviyatar'ın zamanında Davut, Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini* yedi ve yanındakilere de verdi."
2:27  Sonra onlara, "ınsan şabat Günü için değil, şabat Günü insan için yaratıldı" dedi.
2:28  "Bu nedenle ınsanoğlu* şabat Günü'nün de Rabbi'dir."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

18-22: İsa'nın gelip ilan ettiği Tanrı'nın Egemenliği, Yahudi gelenekleri ve kuralları ardından giden Ferisiler'in dini faaliyetlerinden farklıdır. İsa'nın duyurmakta olduğu Tanrı'nın Egemenliği, din adamlarının ikiyüzlü dini etkinlikleriyle bir tutulamaz. Yeni şarabı eski tuluma doldurmak mümkün değildir. Müjde'yi kabul edip yeniden doğmadıkça gerçek bir imanlı olarak yaşayamayız. Biri Müjde'yi kabul etmeden de imanlıymış gibi yaşayabilir, ancak yaşamı onun imanlı olmadığını kanıtlayacaktır. İsa sadece hayatımdaki bir yönü yenilemek için gelmedi, beni tamamen yeniden yaratmak için geldi! Beni yeniden yaratan Müjde'ye yaraşır bir yaşam sürdürmeliyim. Düşüncemde, yaşantımda Tanrı'nın Egemenliği hakim olmalı.

23-28: İsa şabat Günü'nün Rabbi'dir. Ferısiler, şabat Günü yapılmaması gerekeni yapan İsa'nın öğrencilerine bakarak İsa'yı yargılarlar. İsa, şabat Günü'nün insan için yaratıldığını söyler. Bu nedenle kişi şabat Günü'nde dinlenmeli ve Tanrı'nın sağladığı bereketlere bakıp sevinmelidir. Ancak Fe-risiler şabat Günü'nü çeşitli kurallarla bir yük haline getirerek insanların sevincini yok ettiler. Tanrı, insanlan korumak amacıyla şabat Günü'nü verdi, ama Ferisiler çeşitli kurallar koyarak insanlan ezdi. Biz de bazen dikkat etmediğimizde, Tanrı'nın istediğine göre değil de insanların kurduğu düzenlere bakarak kişiyi yargılayıp eziyet edebiliriz. Tanrı'nın isteğinin ne olduğunu iyi ve doğru bir şekilde anlayıp uygulamalıyız. Her günün Tanrı'nın kutsal günü olduğunu anlayıp Rab'bin isteği uyarınca yaşamalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


Tüm ayetler: Ferisiler Müjde'yi kendi geleneklerine göre anlamaya çalıştığı için doğru anlayamazlar. Müjde'nin özünü iyice anlamadığımızda biz de çarpıtarak yanlış bir anlam çıkarabiliriz. Müjde'nin gerçeğini anlamadan dini faaliyetleri yerine getirmekle yapmam gerekeni yaptım diye düşünürsek Ferisiler'in düştüğü hataya biz de düşeriz. Müjde nedir? şimdi Müjde'nin ne anlama geldiğini iyice düşünüp ona yaraşır bir yaşam sürdürelim.

 

 
Mujde.org