Günahkârlarla Birlikte Olan İsa

Markos 2:13-17

2:13  İsa yine çıkıp göl kıyısına gitti. Bütün halk yanına geldi, O da onlara öğretmeye başladı.
2:14  Yoldan geçerken, vergi toplama yerinde oturan Alfay oğlu Levi'yi gördü. Ona, "Ardımdan gel" dedi. Levi de kalkıp İsa'nın ardından gitti.
2:15  Sonra İsa, Levi'nin evinde yemek yerken, birçok vergi görevlisiyle* günahkâr O'nunla ve öğrencileriyle birlikte sofraya oturmuştu. O'nu izleyen böyle birçok kişi vardı.
2:16  Ferisiler'den* bazı din bilginleri, O'nu günahkârlar ve vergi görevlileriyle birlikte yemekte görünce öğrencilerine, "Niçin vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek yiyor?" diye sordular.
2:17  Bunu duyan İsa onlara, "Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var" dedi. "Ben doğru kişileri değil, günahkârları çağırmaya geldim."

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

13,14: İsa mesleğinden ötürü toplumdan dışlanan vergi memuru Levi'yi (Matta) öğrencisi olması için çağırır. O dönemlerde vergi toplayan kişi Yahudi halkının düşmanı ve vatanına ihanet eden biri olarak sayılırdı. İsa kendi halkı tarafından düşman sayılan Matta'yi çağırarak Tanrı'nın Egemenliği'nin bir ferdi yapar ve Müjde için yaşamasını sağlar. Levi hemen İsa'nın lütfunu kabul eder ve mesleğini bırakıp İsa'nın ardından gider. Tanıdığım kişiler tarafından herhangi bir konu yüzünden dışlandığım oldu mu? O zaman neler hissettim? Beni hiçbir zaman dışlamayan, her zaman beni kucaklayan İsa'nın ardından gideceğim.

15-17: İsa vergi görevlisi ve günahkârlarla birlikte sofraya oturur. O dönemde vergi görevlisi ve günahkâr sayılanlar toplumdan dışlanırdı. Bu nedenle İsa'nın onlarla birlikte oturup yemek yemesi başkalarının gözünde kendisini küçük düşüren bir harekettir. Birlikte yemek yemesi onlarla çok samimî olduğunu gösterir. Ferisiler İsa'nın bu davranışından çok rahatsız olmuştur. İsa, doğru olanı değil, günahkârları çağırmaya geldiğini tüm dünyaya gösterir. Günahkârları çağırıp Tanrı'nın çocuğu olarak yaşamalarını sağlayan İsa, beni de çağırıp Tanrı'nın çocuğu olmamı sağlamıştır. Bugün de İsa günahkârları çağırmaktadır. Günahkâr sayılan biri İsa'ya iman edip kiliseme katıldığında nasıl bir tepki gösteriyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15: Levi Tanrı'nın Egemenliği'nin yayılması ıçin kendi evini herkese açar. ınsanlar hor görse de İsa'yla birlikte olunan yer kutsaldır. Benim de Tanrı'nın Egemenliği için yapabileceğim bir şey var mı? Dikkatle düşünelim ve Tanrı'nın Egemenliği için sunabilecek bir şeyimiz varsa, bunu çekinmeden Tanrı'ya sunalım.

16: Ferisiler İsa'nın günahkârlarla birlikte oturup yemek yediğini görünce rahatsız olurlar. Bunun gibi benim de birlikte olmamak için uzak durduğum kişiler var mı? Ya da kiliseye gelmesini ıstemediğim kişiler var mı? Kilisemin insani değerlere dayanarak Tanrı'nın gözünde hata yapmaması ıçin dikkat etmeliyim.

 
Mujde.org