Günahları Bağışlayan İsa

Markos 2:1-12

2:1  Birkaç gün sonra İsa tekrar Kefarnahum'a geldiğinde, evde olduğu duyuldu.
2:2  O kadar çok insan toplandı ki, artık kapının önünde bile duracak yer kalmamıştı. İsa onlara Tanrı sözünü anlatıyordu.
2:3  Bu arada O'na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler.
2:4  Kalabalıktan O'na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler.
2:5  İsa onların imanını görünce felçliye, "Oğlum, günahların bağışlandı" dedi.
2:6,7  Orada oturan bazı din bilginleri ise içlerinden şöyle düşündüler: "Bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor! Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?"
2:8  Akıllarından geçeni hemen ruhunda sezen İsa onlara, "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz?" dedi.
2:9  "Hangisi daha kolay, felçliye, `Günahların bağışlandı' demek mi, yoksa, 'Kalk, şilteni topla, yürü' demek mi?
2:10,11  Ne var ki, ınsanoğlu'nun* yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye..." Sonra felçliye, "Sana söylüyorum, kalk, şilteni topla, evine git!" dedi.
2:12  Adam kalktı, hemen şiltesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşakalmıştı. Tanrı'yı övüyorlar, "Böylesini hiç görmemiştik" diyorlardı.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

Tüm ayetler: İsa, günahları bağışlama yetkisine sahip olan Mesih'tir. Yalnızca günahı olmayan biri başkasının günahını bağışlayabilir. Yalnız Tanrı insanın günahını bağışlayabilir. Eski Antlaşma döneminde peygamberler Tanrı'nın ismiyle birinin günahını bağışlardı. şimdiyse İsa günahları bağışlama yetkisinin kendisinde olduğunu açıklar. Arkadaşları tarafından İsa'ya getirilen felçli birinin günahından dolayı hastalandığını anlayan İsa, ilk Önce onun günahını bağışlar ve onu iyileştirir. İsa sadece görünen belirtilere değil, sorunun kaynağını bilip insanı kökten iyileştirir. İsa Mesih, hayatımızda karşılaştığımız bütün sorunları çözebilecek güce sahiptir, ama burada hiç unutmamamız gereken bir konu varsa, o da İsa'nın tüm sorunların kaynağı olan günahı bağışlayabilecek olmasıdır. O'nun merhametine sığınarak tüm günahlarımı itiraf etmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4: Felçlinin iyileşmesinde büyük rol oynayanlar onun arkadaşlarıdır. O dönemlerde felçli olan bir kişi, Tanrı tarafından lanetlenmiş olarak kabul edilirdi ve toplumdan dışlanırdı. Buradan hastanın arkadaşlarının her şeyi göze alarak felçliyi İsa'ya getirdiğini göz önünde canlandırabiliriz. İsa onların imanlarına bakıp hastanın günahını bağışlar ve onu iyileştirir. Kilisedeki kardeşler de birinin hastalıktan iyileşmesi ya da günahından tövbe etmesi için bu dört arkadaş gibi candan sevgi gösterip destekte bulunuyor mu? Yardım etmem gereken biri var mı? Ona nasıl yardım edeceğim?

5-7: Orada bulunan bazı din bilginleri İsa'nın hastanın günahını bağışladığını görünce Tanrı'ya küfrettiğini düşünerek İsa'yı yargılar. Onların gözünde İsa, sadece Tanrı'ya küfreden biridir. Kutsal Kitap'a ilişkin çok bilgileri olmasına rağmen Tanrı'nın isteğini bilmezlerse tüm bildiklerinin bir anlamı yoktur. Ancak imanla Rab'be gelip günahlarından tövbe eden kişi Tanrı'nın çocuğu olabilir. Tanrı'nın sözünü okuduğumda O'nun isteğini doğru anlayıp yerine getirmek istiyor muyum? Din bilginleri gibi Tanrı'nın isteğini bilmeden yargıladığım biri ya da bir konu var mı? Varsa şimdi ne yapmam gerekir?

 
Mujde.org