Dua ile Hizmet Eder

Markos 1:35-45

35  Sabah çok erkenden, ortalık henüz ağarmadan İsa kalktı, evden çıkıp ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı.
36  Simun ile yanındakiler İsa'yı aramaya çıktılar.
37  O'nu bulunca, "Herkes seni arıyor!" dediler.
38  İsa onlara, "Başka yerlere, yakın kasabalara gidelim" dedi. "Oralarda da Tanrı sözünü duyurayım. Bunun için çıkıp geldim."
39  Böylece havralarında Tanrı sözünü duyurarak ve cinleri kovarak bütün Celile bölgesini dolaştı.
40  İsa'ya cüzamlı* biri geldi, diz çökerek, "ıstersen beni temiz kılabilirsin" diye yalvardı.
41  İsa'nın yüreği sızladı, elini uzatıp adama dokundu, "ısterim, temiz ol!" dedi.
42  Adam anında cüzamdan kurtulup tertemiz oldu.
43  İsa onu sıkıca uyararak hemen yanından uzaklaştırdı.
44  "Sakın kimseye bir şey söyleme!" dedi. "Git, kâhine* görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun."
45  Ne var ki, adam çıkıp gitti, olayla ilgili haberi her tarafa yayıp duyurmaya başladı. Öyle ki, İsa artık hiçbir kente açıkça giremez oldu. Ancak dışarıda, ıssız yerlerde kalıyordu. Ve halk her yerden O'na akın ediyordu.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

35: İsa sabah erken ıssız bir yere gidip dua eder. İsa beş ekmek ve iki balıkla beş bin kişiyi doyurduktan sonra (Mar.6:46; Yu.6:15), çarmıha gerilmeden önce (14:32-42) de ıssız bir yere çekilip dua etmiştir. İsa, Tanrı'yla samimi bir ilişki içinde olduğundan dolayı kendisine verilen kurtarış görevini başarılı bir şekilde yerine getirebilmiştir. İsa dua etmek zorunda mıydı? O'nun dua etmesinden, Tanrı'nın isteğini anlayıp yerine getirebilmemiz için bizim de çok dua etmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Dua etmeden iman yolculuğunu sonuna kadar sürdürebileceğimizi düşünemeyiz. Dua etmek için ne kadar zaman ayırıyorum ve dua ettiğimde Tanrı'nın isteğini anlayıp nasıl yerine getiriyorum?

36-39: İsa, Tanrı'nın sözünü duyurmaya devam eder. İsa'nın öğrencileri O'nun ıssız bir yere çekilip yalnız kalmasından hoşlanmamış olabilir, ama İsa sadece Tanrı'nın sözünü duyurmaya odaklanmıştır. ınsanların Müjde'yi duyup günahlarından vazgeçmelerine ve imanda büyümelerine ne kadar ilgi gösteriyorum? Çevremde bulunan kişilere Müjde'yi duyurmak için neler yapıyorum? Bugün Tanrı'nın sözünü kime duyuracağım?

40-42: İsa imanla kendisine gelip yalvaran cüzamlıyı iyileştirerek Tanrı'nın Egemenliği'nin kudretini gösterir. O dönemde Yahudi topluluğunda cüzamlı kişi kirli sayılır ve insanlardan uzak yaşayıp dışlanırdı. Fakat İsa öyle birine elini uzatıp dokunur ve iyileştirir. Bu olaydan, sadece Tanrı'nın birini tertemiz kılabilecek güce sahip olduğunu anlayabiliriz. Ben cüzamlı değilim. Ama yine de Tanrı'nın gözünde kirli sayılabilecek bir şeyim olabilir. Hayatımda İsa'nın dokunup temizlemesini istediğim bir konu var mı?

43-45: İsa cüzamdan temizlenmiş olan kişiye, kâhine gidip cüzamdan temizlenmiş olduğunu kanıtlamasını ister. Böylece kişi Yasa'nın belirlediği kuralı yerine getirerek cüzamdan temizlenmiş olduğunu kanıtlar ve tekrar topluluğa katılıp normal bir yaşam sürebilmesi mümkün olur. Bizim topluluğumuz İsa'nın sözünü kabul edip yeni bir yaşama başlayan kişileri açık bir yürekle kabul edip birlikte iman yolunda ilerliyor mu?

 
Mujde.org