Ölümden Dirilen İsa

Luka 24:1-12

1 Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatları alıp mezara gittiler.

2 Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular.

3 Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini görmediler.

4 Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında beliriverdi.

5 Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, «Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?» dediler.

6 «O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size ne söylediğini anımsayın.

7 ınsanoğlu'nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti.»

8 O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar.

9 Mezardan dönen kadınlar bütün bunları Onbirlere ve diğerlerinin hepsine bildirdiler.

10 Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem,Yohana, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan diğer kadınlardı.

11 Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar.

12 Yine de, Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı.

Ölümden Dirilen İsa

24. bölümde, öğrencilerin dirilmiş olan İsa'yı tanıma süreçleri yer almaktadır. Bugünkü metinde, meleklerin İsa'nın dirildiğini ilan edişleri ve peygamberliklerin gerçekleşmiş olduğu açıklanıyor.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

4-6. ayetler: İsa önceden bildirdiği gibi, acı çekip öldükten üç gün sonra dirildi. Bu ayetlerde İsa'nın dirilişinin kesin bir şekilde ilan edildiğini görüyoruz. Haleluya!

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2,6. ayetler: Kadınlar İsa'nın ölüp üç gün sonra dirileceğini daha önce Kendisinden duymalarına rağmen unutmuşlardı. Rab'bin sözünü unutup Hıristiyan inancını doğru algılamazsak, biz de kendimizi aynı imansızlık içinde buluruz.

8. ayet: Melekler kadınlara, İsa'nın ölmeden önce ınsanoğlu'nun elem çekip dirileceğiyle ilgili sözlerini hatırlattılar. Kadınlar o anda İsa'nın sözlerini hatırladılar ve dirilişine iman ettiler. Bu insanlar İsa'nın sözüne dayanarak dirilişine inandılar. 'Görmeden iman edenlere ne mutlu!' sözünü hatırlayalım. Tanrı sözü üzerine bina edilen iman sarsılmadan dimdik ayakta duracaktır.

10-12. ayetler: İsa'nın dirildiğine iman eden kadınların aksine, elçiler dirilişe henüz iman etmemişlerdi. Kadınların söylediklerini saçma buldular. Petrus mezara gidip keten bezlerden başka bir şey görmediği halde İsa'nın dirildiğine inanmadı. Yalnızca şaşırmıştı. Buradan şunu öğreniyoruz: Öğrenciler İsa'nın sözlerini yüreklerine almamışlardı. Tanrı'nın, sözünü yüreğime yazması için ben de gerekli gayreti gösteriyor muyum? Tanrı'nın sözünü yalnızca referans olarak mı kullanıyorum? İsa'nın sözlerine dayanarak dirilişine iman eden kadınların imanının Petrus 'unkinden daha güçlü olduğu açıkça görülüyor. ımanımız tecrübelerimize değil, Rab'bin sözüne dayanmalıdır.

Dua: Dirilmiş olan İsa 'm, seni yüceltiriz. Her zaman senin sözüne dayanarak iman yaşamımı sürdüreceğim.

 
Mujde.org