Tanrı'nın Egemenliği'nin Başlaması

Markos 1:21-34
1:21  Kefarnahum'a girdiler. şabat Günü* İsa havraya gidip öğretmeye başladı.
1:22  Halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara din bilginleri* gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.
1:23 -24 Tam o sırada havrada bulunan ve kötü ruha tutulmuş bir adam, "Ey Nasıralı İsa, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalı'sın sen!"
1:25  İsa, "Sus, çık adamdan!" diyerek kötü ruhu azarladı.
1:26  Kötü ruh adamı sarstı ve büyük bir çığlık atarak içinden çıktı.
1:27  Herkes şaşıp kaldı. Birbirlerine, "Bu nasıl şey?" diye sormaya başladılar. "Yepyeni bir öğreti! Kötü ruhlara bile yetkiyle buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor."
1:28  Böylece İsa'yla ilgili haber, Celile bölgesinin her yerine hızla yayıldı.
1:29  İsa havradan çıkar çıkmaz, Yakup ve Yuhanna ile birlikte Simun ve Andreas'ın evine gitti.
1:30  Simun'un kaynanası ateşler içinde yatıyordu. Durumu hemen İsa'ya bildirdiler.
1:31  O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı. Kadının ateşi düştü, onlara hizmet etmeye başladı.
1:32  Akşam olup güneş batınca, bütün hastaları ve cinlileri İsa'ya getirdiler.
1:33  Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı.
1:34  İsa, çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi, birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı.

İsa'nın Ayetlerdeki kimliği:

21,22: İsa yetkili biri gibi öğreterek insanları şaşırtır. İsa'da Tanrı'nın verdiği yetki vardır. Bu nedenle O'nun öğretileri din bilginlerinin öğretiri gibi değildir. İsa'nın o yetkili öğretişlerin hayatımda etkili olması için kendimi O'na teslim ediyor muyum?

23-27: İsa kötü ruha tutsak olan adamı yetkili sözleriyle özgür kılar. Kötü ruh İsa'nın Tanrı'nın Egemenliği'ni kurmak için geldiğini anlayıp O'na çıkışır, fakat İsa kötü ruhu adamdan kovarak Tanrı'nın egemenliğinin başladığını gösterir. Hamdolsun, Tanrı'nın egemenliği gelmiştir! Topluluğumuzu kirletmeye veya dağıtmaya çalışan şeytan'ın işleriin İsa'nın yetkili sözüyle yenilgiye uğratacağını kabul ederek Rab'bin kudretli sözüne güvenelim.

29,31: İsa hastalanan Simun'un kaynanasını iyileştirir. Böylece zayıflıklarımızı ve hastalıklarımızı üstlenmek üzere gelen Mesih olduğunu açıklar (Mat.8:17). Düştüğümüzde, sıkıntılarda, acı çektiğimizde bizi kaldıracak olan İsa'nın yanımızda olduğunu bilerek O'nun güçlü ellerine sorunlarımızı teslim etmeliyim.

32-43: İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış olanları iyileştirir ve cinleri kovar. Bu olaydan Tanrı'nın Egemenliği'nin İsa aracılığıyla somut bir şekilde geldiğini anlayabiliriz (yşa.61:1-3). Tanrı'nın Egemenliğinin geldiği yerde acılar kaybolur, şifa, gerçek sevinç ve huzur hakim olur. Hayatımda ve topluluğumda sadece İsa'nın egemen olması için dua ediyor muyum?

Bana Hangi öğütler verilmektedir?

31: ıyileşen Simun'un kaynanası kalkıp İsa'ya hizmet etmeye başlar. Bu kadın sadece İsa'ya hizmet etmekle kalmaz, hastaların ve cinlilerin evine gelmesine izin verir. İsa'nın bize hizmet etmesiyle ben ve ailem de Rab'bin lütfuna kavuştuk. Bizi kurtaran İsa'ya nasıl hizmet edeceğiz? Rab'be gelmek isteyenlere nasıl davranacağız?

 
Mujde.org