İsa'nın Hazırlanması

Markos 1:9-20

1:9  O günlerde Celile'nin Nasıra Kenti'nden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından şeria Irmağı'nda vaftiz edildi.
1:10  Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi üzerine indiğini gördü.
1:11  Göklerden, "Sen benim sevgili Oğlum'sun, senden hoşnudum" diyen bir ses duyuldu.
1:12  O an Ruh, İsa'yı çöle gönderdi.
1:13  İsa çölde kaldığı kırk gün boyunca şeytan tarafından denendi. Yabanıl hayvanlar arasındaydı, melekler O'na hizmet ediyordu.
1:14  Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı'nın Müjdesi'ni duyura duyura Celile'ye gitti.
1:15  "Zaman doldu" diyordu, "Tanrı'nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde'ye inanın!"
1:16  İsa, Celile Gölü'nün kıyısından geçerken, göle ağ atmakta olan Simun ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydı.
1:17  İsa onlara, "Ardımdan gelin" dedi, "Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım."
1:18  Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler.
1:19  İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı.
1:20  Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

9-11: Tanrı kendi halkını kurtarmak için tasarısını gerçekleştirir. Baba Tanrı'yı hoşnut etmek için Oğul İsa, Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilir. Kutsal Ruh güvercin şeklinde İsa'nın üzerine iner. Baba Tanrı İsa'nın, sevgili oğlu olduğunu açıklar. Bizi kurtarmak için dünyanın başlangıcından beri bize duyduğu sevgiyi gösteren Rab'be teşekkür edip şükranlarımızı sunalım.

12,13: Kutsal Ruh İsa'yı çöle gönderir ve İsa Orada şeytan tarafından denenir. İsa diğer insanlar gibi vaftiz edilmesi yada çölde şeytan tarafından denenmesi gerekmiyordu. İsa insanlara örnek olmak ve şeytan'a karşı nasıl zafer kazanacağını göstermek için denendi (Mat.4:1-11). İsa, şEytan'ın ayartısından zaferle çıkarak Tanrı'nın bütün çocuklarının her türlü ayartıdan galip çıkacağını gösterdi. şeytan bizi sürekli ayartmaya çalışabilir. ınsanoğlu olarak her acıya sıkıntılara dayanmış olan İsa'yı hatırlayarak, İsa'nın bizim galip çıkmamıza yardımcı olacağını ve meleklerinde bizi korumakta olduğunu düşünerek ruhsal savaşlarda korkmadan savaşalım.

14,15: Bizi kurtarışa eriştiren Müjde sıkıntılara rağmen yılmadan duyrulmaktadır. Biz dahil Müjde uğruna acı çeken birçok kişi vardır. Fakat Tanrı'nın Müjde'si her şeye rağmen durmaksızın duyrulacaktır. Müjdede dimdik dağlam duralım.

16-20: Tanrı seötiği kişilerle birlikte çalışır. İsa Celile'den geçerken dört kişi öğrenci olarak çağırır. Tanrı, egemenliğini duyurmak için kolayca hatalar yapabilen insanla birlikte çalışmaya seçti; O bizimle de çalışmak ister. Her şeylerini bırakıp İsa'nın ardından giden bu öğrencileri gibi biz de O'nun çağrısına tereddüt etmeden itaat edebilir miyiz?

 

 
Mujde.org