Tanrı'nın Hazırlığı
Markos 1:1-8

1:1  Tanrı'nın Oğlu İsa Mesih'le* ilgili Müjde'nin başlangıcı.
1:2  Peygamber Yeşaya'nın Kitabı'nda şöyle yazılmıştır: "ışte, habercimi senin önünden gönderiyorum; O senin yolunu hazırlayacak."
1:3  "Çölde haykıran, `Rab'bin yolunu hazırlayın, Geçeceği patikaları düzleyin' diye sesleniyor."
1:4  Böylece Vaftizci Yahya çölde ortaya çıktı. ınsanları, günahlarının bağışlanması için tövbe edip vaftiz* olmaya çağırıyordu.
1:5  Bütün Yahudiye halkı ve Yeruşalimliler'in hepsi ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria Irmağı'nda vaftiz ediliyordu.
1:6  Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Çekirge ve yaban balı yerdi.
1:7  şu haberi yayıyordu: "Benden sonra benden daha güçlü olan geliyor. Eğilip O'nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim.
1:8  Ben sizi suyla vaftiz ettim, ama O sizi Kutsal Ruh'la vaftiz edecektir."

Tanrının ayetlerdeki kimliği

1: Tanrı, Oğlu İsa Mesih aracılığıyla daha önceden söz verdiği kurtuluşu tamamlar. Bizim duymamız gereken müjde budur. Müjde'nin özü olan İsa Mesih ile yeni yıla başlayalım. Yıl boyunca gücümüzü aşan sıkıntılarla karşı karşıya gelebiliriz. Sıkıntılı zamanlarda Mesih'te dimdik durup Rab'bin zaferini sağlayacağına inanarak ilerleyelimç

2,3: Tanrı bizim için Müjde'yi hazırlar. Habercisini göndererek insanların Müjde'yi duymalarını sağlar. Tanrı, ısrail halkını Mısır'dan çıkarıp vaat ettiği diyara geitrdiği sırada önce melek göndermişti (Çık.23:20). Tanrı sürgünden Yeruşalime dönmekte olan ısrail halkına ılya gibi bir peygamber göndereceğine söz verdi ve Vazftizci Yahya ile verdiği sözü gerçekleştirir. Hem kurtarıcı gönderen hemde O'na inanmamız için yolu hazırlayan Tanrı'nın, bu yıl boyunca bizim yolumuzuda hazırlayacağına güvenerek şükranla ilerleyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3,4: Vaftizci Yahya Tanrı'nın verdiği görevi sadakatle yerine getirir. Onun görevi insanların yüreklerini hazırlamak ve günahlarının bağışlanması için tövbe etmeye çağırmaktır. Tanrı'nın egemenliği için 'çölde haykıran ses' olarak hizmet eden Vaftizci Yahya gibi, bende ruhsal çöl hayatı sürdüren kişiler için Tanrı'nın haykıran sesi olmalıyım.

5: Vaftizci Yahya'nın sesini duyanlar ona gelip vaftiz olurlar. Tanrı'nın egemenliğine girmek için gereken ilk adım günahlarımızdan tövbe etmektir. Tanrı'nın egemenliğine yakışmayan günahlarım varsa hemen tövbe etmeliyim.

6-8: Vaftizci Yahya sade bir yaşam tarzıyla hizmetini sürdürür ve yalnız İsa'yı yüceltir. Çünkü Vaftizci Yahya sadece çölde haykıran bir ses olduğunu iyi biliyordu. Tanrı'nın bana verdiği görev nedir? Hayatımda sadece İsa'nın ismi yücelsin.

 

 
Mujde.org