Ey ısrailoğulları, Rab'be Dönün

Yeşaya 31:1-9

31:1  Vay haline yardım bulmak için Mısır'a inenlerin! Atlara, çok sayıdaki savaş arabalarına, Kalabalık atlılara güveniyorlar, Ama ısrail'in Kutsalı'na güvenmiyor, RAB'be yönelmiyorlar.
31:2  Oysa bilge olan RAB'dir. Felaket getirebilir ve sözünü geri almaz. Kötülük yapan soya, Suç işleyenlerin yardımına karşı çıkar.
31:3  Mısırlılar Tanrı değil, insandır, Atları da ruh değil, et ve kemiktir. RAB'bin eli kalkınca yardım eden tökezler, Yardım gören düşer, hep birlikte yok olurlar.
31:4  Çünkü RAB bana dedi ki, "Avının başında homurdanan aslan Bir araya çağrılan çobanlar topluluğunun Bağırıp çağırmasından yılmadığı, gürültüsüne aldırmadığı gibi, Her şeye Egemen RAB de Siyon Dağı'nın doruğuna inip savaşacak.
31:5  Her şeye Egemen RAB Kanat açmış kuşlar gibi koruyacak Yeruşalim'i. Koruyup özgür kılacak, esirgeyip kurtaracak onu."
31:6  Ey ısrailoğulları, Bunca vefasızlık ettiğiniz RAB'be dönün.
31:7  Çünkü hepiniz günahkâr ellerinizle yaptığınız Altın ve gümüş putları o gün reddedip atacaksınız.
31:8  Asur kılıca yenik düşecek, Ama insan kılıcına değil. Halkı kılıçtan geçirilecek, Ama bu insan kılıcı olmayacak. Kimileri kaçıp kurtulacak, Gençleri de angaryaya koşulacak.
31:9  Asur Kralı dehşet içinde kaçacak, Önderleri sancağı görünce dehşete kapılacak. Siyon'da ateşi, Yeruşalim'de ocağı bulunan RAB söylüyor bunları. 

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2: Bilge olan Rab'dir; bu nedenle kötülük yapanlara felaket getirebilir. Yahuda halkı Mısır'a güvenmenin akıllıca  bir hareket etmenin akıllıca bir hareket olduğunu düşünmüştür; Tanrı ise daha bilge olduğu için Yahuda halkının akılsızlığını açığa çıkarır. O'na yalvardığımızda bize veren Tanrı'dan bilgelik istemeliyiz.

4: Tanrı hiçbir tehdide karşı yılmayan güçlü bir aslan gibi büyük özenle kendi halkını korur. Tanrı Asur'un ve Mısır'ın saldırılarına aldırmadan kendi halkını koruduğu gibi, bugün de bizi korumaktadır. Bizi korumaktadır. Sorunlarımı Tanrı'nın güçlü eline bırakıyor muyum?

5: Tanrı, kanatları altında yavrularını koruyan kuşlar gibi kendi halkını korur ve esirger. Sıkıntılardan dolayı acı çekiyor muyum? Bizi kanatlarının altında koruyan Tanrı'mız var. O'na sığınıp güvenmeliyim.

6,7: Tanrı kendisini reddedenlerin geri dönmeni ister. Halkını, günahlarını bırakıp kendisine dönmesi için cezalandırdığ zaman da vardır. Bunlar O'nun sevgisinden kaynaklanır. şimdi de Tanrı'nın son bulmayan sevgisi ve baba yüreğiyle kendi halkıyla ilgilenmekte, kendisinden uzaklaşanlara seslenmektedir. Beni arayıp seslenmekte olan Tanrı'nın sevgi yüreğiyle kendisinden uzaklaşanlara seslenmektedir. Beni arayıp seslenmekte olan Tanrı'nın sevgi yüreğini görüyor muyum?

8,9: Tanrı kendisine dönenler için savaşır. Yahuda halkı Tanrı'ya dönmeye karar verdiğinde, Rab Asur'un saldırısını önleyecektir. Tanrı halkının özen göstermesi gereken konu,Asur'un yada Mısır'ın gücü değil, Tanrı'yla birlikte olup olmadığıdır. Tanrı'yla birlikteysek, O'nun sözüne itaat ediyorsak, bize çok zor gelen sorunlar da Tanrı'nın elinde çözülecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3: Yahuda halkı Öısır'ın savaş arabarına, kalabalık atlılarına güvenirler. Görenmeyen Tanrı'dan ziyade, görünen güce güvenmek daha mantıklı gelebilir. Fakat Yahuda halkının güvendiği Mısırlılar sadece fanilerdir. Zorluklarla yüzleştiğim zaman aklıma ilk kim gelen kimdir?

 
Mujde.org