İsanın Ölmüş Olan Kıza Kalk Demesi

Markos 5:35-43

İsa’nın Ölmüş Olan Kıza Kalk” Demesi


Yair, evinden gelen kötü haberi duyunca büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Bu durum, 38 yıldır kanaması olan kadının yaşadığı umutsuzluğa benzemektedir.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

35, 36. ayetler: İsa insanların imansızlık dolu sözlerini reddetti. Yair’in kızının öldüğünü haber veren kişiler, İsa’yı rahatsız etmemesi gerektiğini söylediler. Ama İsa onların sözlerine aldırış etmedi. Kutsal Kitap’taki, “İsa bu sözlere al-dırmadan” (36. ayet) sözcükleri, İsa’nın onların imansızlık dolu sözlerini red-dettiği anlamına gelir. Yair’in kızının ölüm haberini iletenler İsa’ya gerek kal-madığını ve yapılacak bir şeyin olmadığını belirttiler. Ama İsa, Yair’in kork-mamasını, yalnız iman etmesini istedi. Sözleriyle beni olumsuz yönde etkile-yen insanlara aldırış etmeden, Rab’bin sözleri doğrultusunda yaşamalıyım.

41, 42. ayetler: İsa ölüleri bile dirilten gerçek yaşamın Rabbi’dir. İsa ağlayanları odadan çıkarttıktan sonra kızın anne babasını ve üç öğrencisini yanına alıp odaya girdi. Ölen kızı elini tutarak yataktan kaldırdı. Bu metinde İsa’nın, “Çocuk ölmedi, uyuyor” demesi, ölülerin bir bekleme süresi olduğunu gösterir. İsa’nın dirilişi sayesinde biz de ölümden dirilip (uykudan uyanıp) O’nunla son-suza dek birlikte olacağız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

35-39. ayetler: ıman yaşamımızda ne tür kararlarla karşılaşıyoruz. Bu ayetlerde görüldüğü gibi, Yair’in evi kızının ölümüyle yasa bürünmüştü. İsa ise bu konuyu çok farklı yorumladı. Yair’in kızı için ağlayanlara, “Çocuk ölmedi, uyu-yor” dedi. O zaman Yair bir karar vermek zorunda kaldı. ınsanların söyle-diklerini hemen kabul ediyor muyum? Rab’bin sözüne iman etmeli, O’nun yanında yer alabilmeyi dilemeliyim.

Dua: Ölmüş olan kızı kaldıran Rabbim, sana inanarak imanda kalmamı sağla.
 
Mujde.org