Kanaması Olan Kadının ıyileştirilmesi

Markos 5:21-34

Kanaması Olan Kadının ıyileştirilmesi


Bugünkü ayetlerde İsa’nın, havra yöneticilerinden biri olan Yair’in ölmekte olan kızını kurtarmaya giderken, on iki yıldır kanaması olan bir kadını iyileştirdiğini görüyoruz.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:


34. ayet: İsa, hastalığı nedeniyle kendisine gelen kadını iyileştirdi. Bu olay, kadının Tanrı’yla bozuk olan ilişkisinin düzelmesini ve esenlik içinde yaşamasını sağladı. İsa’nın giysilerine bile dokunsa kurtulacağını düşünen bu kadının imanı karşısında neler hissediyoruz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22, 23. ayetler: Yair ölmekte olan kızı için İsa’ya geldi. Din bilginleri gibi kibirlenmeden İsa’ya alçakgönüllülükle yaklaşıp yardım istedi. Bazen gurur Rab’be yaklaşmamızı engeller. Gururum ve çevremdeki insanların bakış açıları Rab’be gelmem konusunda engel oluşturuyor mu?

27, 28. ayetler: Kanaması olan kadın İsa hakkında söylenenleri duyup O’na yaklaştı. Kadının kanamalı olması, dinsel açıdan kirli olduğunu gösteriyordu (Lev.15:25-33). Bu ayeti incelediğimizde, bu gibi kadınların toplulukta suçlu sayıldıklarını görürüz. Kanamalı kadın iyileşmek için elinden gelen her şeyi denemesine rağmen hastalığı daha da kötüleşti. Bütün umutları tükenmiş olmasına rağmen, kadının imanı çok güçlüydü. İsa’nın giysilerine bile dokunsa kurtulacağına iman ediyordu. Bütün umutlarım tükendiği zaman nasıl davranıyorum? Sorunlarımı Rab’bin önüne getiriyor muyum? Bu kadının imanı Yair’i teşvik etmeliydi. Benim imanım da başkalarının iman etmesi için teşvik kaynağı olabilir.

Dua: Rabbim, sorunlarımı ve sıkıntılarımı senin önüne getiriyor ve çözümlemen için yalvarıyorum.
 
Mujde.org