Cinli Bir Adamın ıyileştirilmesi

Markos 5:1-20

Cinli Bir Adamın ıyileştirilmesi


İsa Gerasalılar’ın memleketine (diğer ulusların bölgesi) vardıktan sonra mezarlık mağaralarda yaşayan cinli bir adamı iyileştirir.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:


Bütün ayetler: İsa, Tanrı suretinde yaratılan, ama daha sonra günah işleyip O’ndan ayrılan insanı yeniler. Bu metindeki cinli adam, İsa’yı hiç tanımamış insanın durumunu simgeler. Bu cinli adam İsa sayesinde sakinleştirilip iyileşti. İsa onu tamamen yeniledi. şeytan’ın egemenlik sürdüğü yerlerde çılgınca bir hayat sürülür, ama İsa’nın egemen olduğu yerlerde hayatımız normale döner ve Tanrı’nın kontrolüne girer. Ben de İsa’nın yönetimine itaat ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6, 7. ayetler: Kötü ruh İsa’ya, ‘Benden ne istiyorsun?’ diye haykırdı. Günümüzde de İsa’yı reddeden insanlar O’na, “Benim hayatımdan çık” diye haykıran kötü ruhlara benzerler. Kendimize dürüstçe şunu soralım: İsa’nın yaşamımda yer almasını ne kadar istiyorum? Beni yenilemiş olan İsa’nın yaşamımda egemen olmasını arzulamalı ve bütün varlığımı O’na teslim etmeliyim

16, 17. ayetler: Kentte yaşayanlar iyileşen adamı görmelerine rağmen İsa’yı kabul etmediler. Çünkü mallarına zarar geleceğini düşündüler. Bu manzara, bu dünyadaki insanların neyin ardından koştuklarını açıkça göstermektedir. Bu gibi kişiler dünyasal kaygılar içinde yaşarlar. ınsanların birçoğu paraya tapar. Bu konuda ben ne durumdayım?

18-20. ayetler: ıyileştirilen adamın İsa’nın merhametini çevresindeki insanlarla paylaşması kutsanmasını sağladı. Ben de Müjde’yi diğer insanlara duyurmalıyım.

Dua: Rabbim, güçlü bir Kral olarak bu dünyaya gelip bizi şeytan’ın etkisinden kurtardığın ve yeni bir yaşam sağladığın için teşekkür ederim.
 
Mujde.org