Fırtınayı Yatıştıran İsa

Markos 4:35-41

Fırtına’yı Yatıştıran İsa


Bugünkü metinde, yapılan mucizeler İsa’nın kimliğini açıklamak için kullanılır. Tehlikeli bir durumda derin uykuya dalan İsa’nın ve korkuya kapılıp telaşlanan öğrencilerin durumları incelenir.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

38. ayet: İsa büyük bir fırtınanın sarstığı teknede uyandırılamayacak kadar derin bir uykuya dalmıştı. O, bütün evrenin Rab’bi olduğu için durumu sakin-likle karşıladı. Öğrenciler ise ölmek üzere olduklarını düşünerek korktular ve paniğe kapıldılar. Sıkıntılı zamanlarda Rab’bin beni önemsemediğini düşünebilirim. Böyle durumlarda nasıl davranıyorum?
39. ayet: İsa, Tanrı’nın Oğlu olduğunu bu olayla bir kez daha kanıtladı. Öğrencilerin tutumları ise imanlarının ne kadar kıt olduğunu gösterdi (40, 41. ayetler). İsa rüzgarı azarladı, gölü sakinleştirdi. O beni Müjde uğruna katlandığım sıkıntılarda da korur. İsa, Müjde uğruna çekmiş olduğum bu sıkıntıları kaldırabilecek olan tek kişidir. Yaşadığımız sıkıntılar Rab’le yeniden tanışmamızı sağlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

35-37. ayetler: İsa ve öğrencileri bu olayları akşam saatlerinde yaşadılar. Markos Kitabı’nda akşam, sıkıntı ya da denenme zamanını ifade eder. Göldeki bu yolculuk, müjdeleme yolculuklarına çıkacak öğrencilerin karşılaşacakları denenmeleri simgeler. Özellikle Eski Antlaşma’da deniz sıkıntı, ölüm ve kötülüğü simgeler. İsa’nın bindiği tekne de fırtınayla karşılaştı. ımanlılar da sı-kıntı ve denenmeyle karşılaşabilir. Ama İsa’nın buyurduğu yolda gidilirse, bütün bu sıkıntıları O giderecektir.

38. ayet: Öğrenciler teknenin kıç tarafında uyuyan İsa’yı uyandırdılar. Karşılaştıkları bu sıkıntıya dayanamayıp hemen şikayet etmeye başladılar. Tanrı’ya iman edenler sıkıntı zamanlarında İsa gibi (38. ayet) huzur içinde olurlar. Fırtına koptuğunda İsa ile öğrencilerin tavırları arasında büyük bir fark vardı. Benim hayatımda da ruhsal fırtınalar koptuğunda imanım hemen zayıflıyor mu?

Dua: Tanrım, senin sözünü müjdelerken karşılaşacağım sıkıntılarda imanım zayıflamadan sana güvenmemi sağla.

 
Mujde.org