İsa'nın Ölümü ve Gömülüşü

Luka 23:44-56

İsa'nın ölümü

44>45 Saat öğleyin on iki sularında güneş karardı ve bütün ülkenin üzerine saat üçe kadar süren bir karanlık çöktü. Tapınaktaki perde ortasından yırtıldı.

46 İsa yüksek sesle, «Baba, ruhumu senin ellerine bırakıyorum!» diye seslendi. Bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.

47 Olanları gören yüzbaşı, «Bu adam gerçekten doğru biriydi» diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladı.

48 Olayı seyretmek için birikmiş olan halkın tümü olup bitenleri görünce göğüslerini döve döve geri döndüler.

49 Ama İsa'nın bütün tanıdıkları ve Celile'den O'nun peşinden gelmiş olan kadınlar uzakta durmuş, olanları seyrediyorlardı.

İsa'nın gömülmesi

50 Yüksek Kurul üyelerinden Yusuf adında iyi ve doğru bir adam vardı.

51 Bir Yahudi kenti olan Aramatya'dan olup Tanrı'nın Egemenliğini ümitle bekleyen Yusuf, Kurul'un kararını ve eylemini onaylamamıştı.

52 Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi.

53 Cesedi çarmıhtan indirip keten beze sardı ve daha hiç kimsenin konulmadığı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırdı.

54 Hazırlık günüydü ve Sept günü başlamak üzereydi.

55 İsa'yla birlikte Celile'den gelmiş olan kadınlar da Yusuf'un ardından giderek mezarı ve İsa'nın cesedinin oraya nasıl konulduğunu gördüler.

56 Evlerine dönerek baharat ve hoş kokulu yağlar hazırladılar. Ama Sept günü, Tanrı'nın buyruğu uyarınca dinlendiler.

İsa'nın Ölümü ve Gömülüşü

Bugünkü metin, insanların İsa'nın ölümü karşısındaki çeşitli tepkilerini ve Rabbimiz'in Aramatya'dan gelen Yusuf adındaki kişinin hazırladığı mezara konuluşunu anlatıyor.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

44, 45. ayetter: İsa'nın ölümüyle evrende bile çeşitli değişiklikler oldu. Tanrı'nın yargısı önce İsa'nın üzerine indi ve bu arada tapınaktaki perde ortasından yırtıldı. Luka tapmaktaki perdenin yırtılma olayını,İsa'nın son nefesini vermesinden önce kaydeder. Bu olayla, Eski Antlaşma'daki Tanrı ile günahlı inşanı ayıran perdenin Tanrı tarafından feshedilmiş olduğunu ve artık Yeni Antlaşma'nın başlamış olduğu anlatılmak istenmektedir.

46. ayet: İsa, kendini tam anlamıyla Egemen Tanrı'nın eline bırakan ve sarsılmaz bir imana sahip olandır, ınsanların alaylarına ve aşağılamalarına rağmen, Baba Tanrı'nın isteğine koşulsuz ve eksiksiz bir biçimde itaat ederek, dayanılmaz acılar içindeyken bile bu tavımdan taviz vermedi. Bizler de her türlü sıkıntıda yalnız Tanrı' ya güvenelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

47-49. ayetler: Bu ayetlerde, İsa'nın ölümüne karşı gösterilen üç iyi niyetli tepkiye tanık oluyoruz. Yüzbaşı, göğsünü dövenler ve Celile'den tam bir itaatle O'nun ardından gelen kadınlar. Büyük acılar içindeyken bile ruhunu Tanrı'ya teslim eden İsa'nın davranışından etkilenen yüzbaşı, Tanrı'yı yüceltti. Tanrı'nın merhameti ve kurtarışı karşısında en doğru tepki, Tanrı'yı yüceltmektir.

52-54. ayetler: Yusuf dindar biriydi. İsa'nın cesedini Pilatus'tan istedi ve hiç kimsenin ilgilenmediği İsa'nın cenazesiyle ilgilendi. Yusuf İsa'nın bedenini bir Yahudi kralı gibi hazırlayıp gömdü (Yeşaya 53:9).

55, 56. ayetler: Celile'den gelen kadınlar, Yusuf'un ardından giderek İsa'nın cesedinin mezara konuluşunu izlediler. Bu kadınların davranışları O'nun diğer öğrencilerinin davranışlarından daha cesurcadır.

Dua: Rabbim, her zaman ve her yerde imanımı açıkça ikrar eden bir yaşam sürdüreceğim.

 
Mujde.org