Tohum Benzetmesinin Açıklaması

Markos 4:13-20

Tohum Benzetmesinin Açıklaması


Öncelikle tohum benzetmesinin anlamını kavramalıyız. Daha sonra diğer benzetmeleri daha iyi kavrayabiliriz. 4-9. ayetlerde dört farklı ‘yer’, 14-20. ayetlerde ise dört çeşit ‘insan’ tarif edilmektedir.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

13, 14. ayetler: Bu benzetmede ekinci, Tanrı sözü (ekilen ‘tohum’) ve Tanrı sözünü işiten kişinin gösterdiği tepki (toprak) anlatılır. Tanrı’nın sözü olan tohum, İsa’nın Tanrı Egemenliği’nin geleceğini ilan etmesini ve ıncil’de geçen bütün sözlerini kapsar. Tanrı sözünü işiten kişiyi simgeleyen ‘toprak’, özellikle Markos Kitabı’nda görülen çeşitli kişileri ve vermiş oldukları tepkileri simgeler. Markos anlatılan bu benzetmedeki gibi okuyucuların Tanrı’nın sözüne bakarak doğru şekilde yaşamalarını ve bol ürün vermelerini ister. Bugünlerde Tanrı sözünü müjdelerken bazı zorluklarla karşılaşmamıza rağmen, O’nun sözü ürün verecektir.

15 (4). ayet: Yol kenarına düşen tohumlar İsa’nın işlerine ve öğretisine karşı gelen Yahudi din bilginlerine işaret eder. Bu kişiler İsa’yla tartışıyor, O’nu sınıyor, reddediyor ve öldürme planları yapıyorlardı. Zaten sonunda da O’nu öldürdüler. İsa’nın sözüne karşı gelenlerden biri miyim?

16, 17 (5, 6). ayetler: Kayalık yerlere ekilenler ise, iyi düşünmeden dikkatsizce davranan insanlardı. Onlar Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğradıklarında İsa’yı inkâr eden ve yolundan sapan kişilerdir. Rab’bin sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğradığımda imanım zayıflıyor mu?

18, 19 (7). ayetler: Başlangıçta Tanrı sözünü hemen sevinç ve coşkuyla kabul edenler, dikenler arasına ekilen tohuma benzerler. Onlar, Vaftizci Yahya’yı öldüren Hirodes gibidirler. Elem çeken İsa’yı bırakıp kaçan öğrenciler de Kutsal Ruh’un gelişinden önce onlarla aynı konumdaydılar. Maddi yaşamın verdiği gurur ve zenginlikten ötürü Tanrı sözünden vazgeçiyor muyum?

20 (8). ayet: ıyi toprağa ekilenler ise, Tanrı sözünü işitip benimseyen ve O’na itaat ederek ürün veren kişilerdir. Tanrı’nın sözüne dayanarak ürün veriyor muyum?

Dua: Rabbim, sonuna kadar dayanarak Müjde’nin ürününü vermemi sağla.

 
Mujde.org