Benzetmelerle Öğreten İsa

Markos 4:1-12

Benzetmelerle Öğreten İsa


İsa Celile Gölü kıyısında halka çeşitli benzetmeler anlatarak öğretiş verdi. Bu benzetmeler yarınki metinde ele alınacaktır.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2, 10-12. ayetler: İsa halka benzetmeler anlatarak öğretti. Ancak Tanrı’nın Egemenliği’ne girebilecek kişiler bunları anlayabilir. 12. ayette görüldüğü gibi, İsa benzetmeleri duyan kişilerin yüreklerine bakarak onları, ‘Sizler’ ya da ‘Dışarıda olanlar’ olarak iki kısma ayırıyor. Bu benzetmeleri anlayanlar Tanrı’nın Egemenliği’ne bir adım daha yaklaşırlar. Anlamayanlar ise ‘dışarıda olanlar’dır. Bu kişiler Tanrı’nın Egemenliği’nden uzaklaşmışlardır. Kulaklarımı iyice açıp Tanrı’nın sözünü anlamaya çalışmalıyım. O’nun sözünü yüreğimde hissedip O’na bütün gücümle karşılık vermeliyim. Rab’bin sözünü sadece işitmekle kalmayıp bütün yüreğimle yerine getirmeliyim. Rab’bin sözüne nasıl karşılık veriyorum? Kutsal Kitap’ı okuduğumda ya da bir vaaz dinlediğimde öğrendiklerimi hayata geçiriyor muyum?

3. ayet: İsa’nın ‘dinleyin’ diyerek benzetmeyi anlatmaya başlaması dinleyicilerin dikkatini çekti (Yas.6:4). Bu benzetmeyi sadece dinlemek değil, itaat etmek de gerekiyordu. Benzetmenin bu şekilde başlaması İsa’nın sürekli değindiği Tanrı Egemenliği’nin ne kadar değerli olduğunu gösterir. ınsanlar benzetmeleri iyi dinlemeli ve anlamaya çalışmalıdır. Yoksa Tanrı’nın Egemenliği’ne girmeleri zorlaşır. Bütün yüreğimle, bütün canımla, bütün gücümle Rab’bin sözünü dinliyor muyum?

4-8. ayetler: Üç farklı yere ekilen tohum da ürün vermedi. Ancak iyi toprağa ekilen dördüncü tohum ürün verdi. Birçok kişi İsa’nın sözünü reddeder. Ama bu kişiler sonunda O’nun egemenliğinin geldiğini göreceklerdir.

Dua: Rabbim, senin sözünü bütün yüreğimle dinlememi sağla.

 
Mujde.org