Rabbin Yeni Ailesi

Markos 3:28-35

Rab’bin Yeni Ailesi


İsa’nın ailesi ve din bilginleri O’na aynı tepkiyi gösterdiler. İsa bugünkü ayetlerde kimin gerçek ailesi olduğunu açıklıyor.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
28-30. ayetler: ınsanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak, ama Kutsal Ruh’a edilen küfür asla bağışlanmayacak. İsa Kutsal Ruh aracılığıyla (Mar.1:8, 10) cinleri kovduğu için din bilginleri O’na küfrettiler. Bu, İsa’nın Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleştirdiği işleri reddetmek demektir. Kötü ruhun İsa’nın içine girdiğini söyleyerek Rab’bin sağladığı kurtuluşu reddedenler için sadece yargılanma vardır.

31. ayet: İsa’nın yakınları O’nun aklını kaçırdığını düşünerek evine geri götürmeye geldiler (21. ayet). Onlar İsa’nın dünyasal ailesi olmalarına rağ-men İsa’yı iyi tanımıyorlardı. Benim de Tanrı’yı iyi tanımam ve O’nun egemenliğine ait olmam için sudan ve Ruh’tan doğmam gerekir. Kutsal Ruh’la yaşamazsak İsa’nın işine nasıl engel olduğumuzu anlayamayız. Bilinçli olarak İsa’nın işine engel olmamamıza rağmen, Kutsal Ruh’un denetiminde değilsek dikkatsizce davranabileceğimizi hatırlayalım.

32-35. ayetler: Tanrı’nın Egemenliği’ndeki kişiler, O’nunla ruhsal ilişki içindedir. Din bilginlerinin sahip olduğu ‘mevki’, onların Rab’bin ailesine ait olduklarını göstermez. İsa, kendini dünyasal ailesinden daha yüce olan Göksel Babası’nın isteğine adadı. Bu yüzden İsa, ailesinin isteklerinden önce Tanrı’nın isteğini yerine getirdi. Sonuç olarak, İsa’nın ailesi O’nu yan-lış anlayıp Tanrı’nın işini engellemeye çalıştı. Anne babamız, eşimiz ya da çocuklarımız, iman yolunda yürürken bizi yanlış anlayıp engelleyebilirler. Dünyasal ailemin Rab’be karşı olan önyargılarından etkilenmeyip Tanrı Egemenliği’nin üyesi olanlara hizmet etmeliyim.

Dua: Tanrım, senin isteğine itaat etmemi, ruhsal aileme değer vermemi ve onlara hizmet etmemi sağla.
 
Mujde.org