İsa On ıki Elçisini Seçiyor

Markos 3:13-27

İsa On ıki Elçisini Seçiyor


İsa, Tanrı’nın Egemenliği’ni müjdelemek için on iki elçisini seçti. Bunun üzerine yakınları ve din bilginleri O’nun hakkındaki olumsuz düşüncelerini açığa vurdular.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:
13-19. ayetler: İsa dağa çıkıp on iki elçisini seçmekle Tanrı’nın Egemenliği’nin temelini atmış oldu. Ruhsal anlamda ısrail kandan veya bedenin isteğinden doğanlardan değil, İsa çağırdığında tövbe edip imanla karşılık verenlerden oluşacaktır. On iki öğrenci kilisenin temelini oluşturdu. İsa onlara yeni isimler vererek kendilerini seçtiğini gösterdi. Bir süre öğrencilerinin yanında bulundu ve onlara her şeyi öğrettikten sonra her birini Müjde’yi duyurmaları için dünyaya gönderdi. Ben de İsa’nın bir öğrencisi olarak her zaman O’nunla birlikte yürüyor muyum?

21, 22. ayetler: İsa’nın yakınları ve din bilginleri O’nu yanlış anlayarak hakaret ettiler. Yakınları O’na imansızlıklarından dolayı (Yu.7:5), “Aklını kaçırmış” (21. ayet) dediler. Din bilginleri ise İsa’nın, “Cinleri, cinlerin önderinin gücüyle kovduğunu” (22. ayet) söylediler. Günümüzde de İsa’yı reddederek O’na küfredenler vardır. Ben de İsa hakkında yanlış düşünceler besledim mi?

23-27. ayetler: İsa anlattığı benzetmelerle onların ne kadar imansız ve mantıksız olduklarını gösterdi. Bir ülke veya bir ev kendi içinde bölünmüşse kİsa zamanda mahvolur. İsa cinleri, cinlerin gücüyle değil, Kutsal Ruh’un gücüyle kovarak şeytan’a karşı zafer kazandığını gösterdi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?
20-27. ayetler: ınsanların İsa’ya karşı olan tutumu, kime ait olduklarını gösterir. Önemli olan, hangi sosyal sınıftan geldiğimiz değil, İsa’ya karşı sergilediğimiz tutumdur. İsa’ya karşı nasıl bir tutum takınıyorum?

Dua: Rabbim, beni öğrencin olarak çağırarak hizmet etmemi sağladığın için teşekkür ederim.

 
Mujde.org