Kurtuluş Yolu

Romalılar 10:1-13

Kurtuluş Yolu


ısrail halkı, Tanrı’nın doğruluğunu anlamadığı için kurtuluşa kavuşamadı. Bugünkü bölümde Pavlus, Tanrı’nın Mesih aracılığıyla sağladığı kurtuluş yolunun ne olduğunu ve O’nu kabul edenin nasıl kurtulacağını açıklıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

6-7. ayetler: Kurtuluş yolu, yalnızca İsa’dır. İsa’yı bulmak için göğe çıkmamıza ya da dipsiz derinliklere inmemize gerek yoktur. İsa dünyaya geldi ve ölüler arasından dirildi; şu an aramızdadır. Meditasyonla ya da benzeri uygulamalarla İsa’yı bulacağını söyleyen mistisizme karşı dikkatli olalım.

11-13. ayetler: Tanrı ayırım yapmadan kurtuluş verir. Yahudi Grek, eğitimli cahil, zengin fakir, yaşlı genç, kadın erkek gibi ayrımlar yoktur. Rab’bin ismini çağıran herkes, Tanrı’nın zenginliğine katılabilir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Pavlus, kendi halkı olan ısrail Tanrı’nın lütfundan uzaklaşmasına rağmen, onlar için yürekten dua ediyor. Çevremde Müjde’yi reddeden akrabam, komşum veya dostlarım var mı? Vazgeçmeden sürekli dua ederek onlarla ilgilenmeliyim.

2-4. ayetler: Doğru bilgiye sahip olmadan Tanrı için sarf ettiğim gayret beni kurtuluşa kavuşturamaz. ınsan Yasa’yı yerine getirmekle kurtulur düşüncesine İsa son noktayı koydu. İsa’ya insanların kabul ettiği doğruluğa dayanarak değil, olduğum gibi yaklaşmalıyım. Mesih’in doğruluğuna dayanarak bizi kurtaran Tanrı’yı hatırlamalıyım.

8-10. ayetler: Tanrı iman armağanıyla yakınımda duruyor. Yürekten iman edip İsa’nın Rab olduğunu ağzımla açıkça söylemem gerekir (Yas.30:14). Yürekten iman eden, O’nun Rab olduğunu da ağzıyla açıkça ifade edebilir. Çevremdekilere Mesih inanlısı olduğumu söylemekten hoşlanıyor muyum?

Dua: Tanrım, hiç ayrım yapmadan kurtuluş verdiğini biliyorum. .......................’in kurtulması için sürekli dua etmemi sağla.

 
Mujde.org