Tanrının Diğer Ulusları da ıçeren Çağrısı

Romalılar 9:24-33

Tanrı’nın Diğer Ulusları da ıçeren Çağrısı


Pavlus, Tanrı’nın kendisine kötülük yapanları, kötü işlerine teslim edişini (1, 24, 26, 28. ayetler) Eski Antlaşma’yı kullanarak açıklıyor. Tanrı’nın merhameti Yahudiler’in sağ kalanlarını ve diğer uluslardan gelenleri de kapsar. Pek çok Yahudi’nin Tanrı’nın merhametinden dışlanma nedenini ise, hem Tanrı’nın hakimiyeti açısından (27-29. ayetler), hem de insanların sorumluluğu açısından (30-33. ayetler) açıklıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

24-26. ayetler: O’nun merhameti diğer uluslardan çağrılmış olanları da kapsar. Eski Antlaşma’da ısrail halkının putperestliği yüzünden reddedileceği, sonra tekrar yenileneceği Peygamber Hoşea aracılığıyla bildirilmiştir. Bu yenilenme sözü, diğer uluslardan gelen bizleri de içererek gerçekleşmektedir. Bu yüzden bizler Tanrı’nın halkı ve sevdiği çocukları olduk. Bu bizim çabamız ya da yaptığımız iyi işlerin sonucu değildir, sadece Tanrı’nın lütfuyla gerçekleşmiştir. Bu lütfu sağlayan Tanrı’ya teşekkür edelim ve O’nunla övünelim.

27-29. ayetler: Tanrı, sadece sağ kalanları kurtaracağına dair verdiği sözü tutuyor. Pavlus, ısrail halkından pek çok kişinin Müjde’yi reddetmesinin, Yeşaya’nın peygamberliğinin yerine gelmesi olduğunu söylüyor. Tanrı’nın planı bütün ısrail’in kurtulması değil, sağ kalanların kurtulmasıdır. Tanrı, sağ kalanları ve diğer uluslardan gelenleri Kendi halkı yapıyor. Tanrı beni de kullanarak kurtarış planını gerçekleştiriyor.

29. ayet: Tanrı sağ kalanları merhametiyle korur. Tanrı’nın ve insanların önünde alçakgönüllü olalım, çünkü kendi gücümüz ve yeteneklerimizle kurtulamayız. Bunun yalnız Tanrı’nın lütfuyla olduğunu hatırlayıp şükredelim.

30-33. ayetler: Yaptıkları işlerle kurtuluşa erişmek isteyenler için İsa Mesih bir sürçme taşıdır. ısrail halkı, Yasa’yı yerine getirmekle kurtuluşa erişmeye çalışmıştır. Tanrı’nın bizim için sağlamış olduğu Mesih’in çarmıhtaki Müjdesi’ni, yani büyük lütfunu düşünerek İsa’nın bizi yönetmesine izin verelim. Kendi yaptığımız işler sonucu ödüllendirileceğimizi düşünmeyelim.

Dua: Yüce Tanrım, alçakgönüllülükle Müjde’yi kabul ediyorum. Aynı şekilde .............................’a bu harika müjdeyi duyuracağım.

 
Mujde.org