Tanrının Karşı Koyulamayacak Hakimiyeti

Romalılar 9:14-23

Tanrı’nın Karşı Koyulamayacak Hakimiyeti


Bugünkü metinde, “Tanrı’nın vaadi ıbrahim, ıshak, Yakup ve onların ruhsal soyunda gerçekleşiyorsa, Tanrı bazılarını seçiyor, bazılarını seçmiyor” diyerek Tanrı’nın bu konuda adaletsiz olduğunu düşünenlere verilen yanıtlar yer almaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

14-18. ayetler: Tanrı, kendi halkına merhamet eder ve kendi iradesine göre onları kurtarır. Tanrı’nın ıbrahim’i, ıshak’ı, Yakup’u, ısrail’i ve diğer uluslardan gelenleri kurtarması O’nun merhametinden kaynaklanmaktadır. Mesih’e iman etmemiş günahlı kişiler kendilerini kurtarması için Tanrı’ya istekte bulunamazlar. Çünkü kurtuluşu kendi çabalarımızla elde edemeyiz. Yalnızca Tanrı’nın merhamet ettiği kişiler kurtulur (14. ayet). Beni ve kardeşlerimi merhamet edip kurtaran Tanrı’ya teşekkür etmeliyim.

17-18. ayetler: Tanrı, iyi kişinin yüreğini nasırlaştırmaz. Tanrı, Firavun gibi kendi inatçılığıyla sonuna kadar direnerek tövbe etmeyenleri, o durumlarında bırakarak yargılayan adil bir Tanrı’dır. Yüreklerimizi inatçılığa teslim etmeyelim. Tanrı bizi bu durumda yargılayıp uluslara Kendi gücünü ve adaletini gösterir.

22-23. ayetler: O, uzun süre sabreder. Ama sonunda öfkelenerek günahı açığa çıkarır ve Kendi gücünü gösterir. Seçtiği kişilere yüceliğe kavuşuncaya dek merhamet eder ve onlara yüceliğin zenginliğini gösterir. Seçilmiş olanları ve seçilmemiş olanları yalnız Tanrı bilir. Yargılayıp suçlamak bizim işimiz değildir ve buna hakkımız da yoktur. Bizler sadece herkesin tövbe ederek Tanrı’nın gazabından kurtulması için Müjde’yi duyurmalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19-21. ayetler: Yaratan Tanrı ile yaratılmış olanlar arasındaki farkı bilmemiz gerekir. Aynı kille değerli ya da değersiz bir iş için bir kap yapmak çömlekçinin elindedir. Bizi seçmek ya da seçmemek de Tanrı’nın elindedir. Mantık yoluyla çözemediklerimizi bilinçsiz bir şekilde eleştirmeden (19. ayet) Tanrı’nın hakimiyetini kabul ederek O’na itaat edelim.

Dua: Tanrım, beni kurtardığın için teşekkür ediyorum. Senin yaptıklarını anlamasam da, beni bir şekilde yönlendireceğine inanıyorum.

 
Mujde.org