Tanrının Sözü Boşa mı Çıktı?

Romalılar 9:1-13

Tanrı’nın Sözü Boşa mı Çıktı?


Tanrı’nın insanı nasıl akladığı Müjde’de açıklanır (Rom.1:16-17); O’nun kurtarışı mükemmeldir, kusursuzdur (3-8.bölümler). Bu bölümde, Tanrı’nın doğruluğunu reddeden ısrail halkıyla ilgili gerçek açıklanmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3-5. ayetler: Tanrı, vaadin halkı olan ısrail’e çeşitli ayrıcalıklar verdi. İsa da bedence ısrailli’dir. Böyle bir berekete kavuşan ısrail halkı, Müjde’yi reddederek kurtulanların arasına giremedi. ınsanlar inanlı bir aileden gelmekle ya da inanlı bir topluluğa katılmakla kurtulmazlar. Evrenin sahibi olarak yüceltilmeye layık olan Mesih’i, hayatımızın sahibi olarak kabul etmemiz gerekir. Kendimizin, ailemizin ve topluluğumuzdaki kardeşlerin imanlarını gözden geçirelim.

6,13. ayetler: Bedence ısrail soyundan gelenler Tanrı’nın kurtarışını reddettiler diye, Tanrı’nın sadık sözü boşa çıkmaz. Çünkü Tanrı, bedence ısrail soyundan olanlarla değil, yürekten ısrailli olan halkıyla antlaşma yaptı. Pavlus bunu kanıtlamak için iki örnek kullanır: ıbrahim’in çocuklarından yalnızca ıshak, ıshak’ın çocuklarından da yalnızca Yakup seçilerek vaadin çocukları oldular. ınsanlardan pek çoğunun Müjde’yi reddetmesine üzülmeyelim; Tanrı, vaadini seçtiği kişilerle gerçekleştirir. Hiçbir zaman hata yapmayan Tanrı’nın beni de seçmesine nasıl bir tepki göstermeliyim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Kendi halkını kurtarmak için lanetlenerek ölen Mesih’i (Gal. 3:13) örnek alan Pavlus, Müjde’yi reddeden halkının kurtuluşu için dua eder. Benim halkımın arasında da Mesih’i tanımayan birçok kişi vardır. Pavlus’un yüreğine sahip olup halkımın kurtuluşu için dua etmeliyim. Mesih’i tanımayanlarla ilgilenmiyorsam, imanımı gözden geçirmeliyim.

Dua: Rab, senin lütfunla ve seçiminle kurtuldum. Tüm yücelik senindir.

 
Mujde.org