Değişmeyen Tanrı Sevgisi

Romalılar 8:26-39

Değişmeyen Tanrı Sevgisi


Mesih inanlısı henüz bu dünyadayken kurtuluşa kavuşmuştur ve yüceltileceği zamanı beklemektedir. Kurtuluş yolunda ilerlerken acı da çekebiliriz, ama bu acılar bizi imandan koparamaz. Kutsal Ruh bizim için aracılık eder. Tanrı’nın ve İsa Mesih’in sevgisi bizleri ayakta tutmaktadır.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

26-28. ayetler: Tanrı, acılara katlanmamız ve ileride yüceliğe kavuşabilmemiz için bizlere dayanma gücü verir. Kutsal Ruh bizim için aracılık eder, Tanrı da her şeyin iyi olmasını sağlar. şu anda işsizlikten, parasızlıktan, hastalıktan, yakınlarımızın ölümünden ya da zulümden dolayı acı çekmekte miyiz? Bizim için aracılık eden Kutsal Ruh’u ve acılarımızı yüceliğe dönüştürecek Tanrı’yı anımsayalım.

29-30. ayetler: Tanrı, bizi sevdiği için kurtuluşa çağırdı. Mesih aracılığıyla bizi doğru saydı ve Oğlu’nun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Böylesi bir yüceliği umut ederek Rab’be benzer olmak için gayret ediyor muyuz?

31-32. ayetler: Öz Oğlu’nu bile esirgemeyen Tanrı kurtuluşumuz için ge-reken her şeyi sağladı. Düşmanımızın kötü tasarılarının hiçbiri, Tanrı’nın sevgisini engelleyemez. Esirgemeden her şeyi veren Tanrı’ya güvenelim.

33-34. ayetler: Tanrı, şeytan’ın suçlamalarını etkisiz kılar. Çünkü İsa kurtarış görevini tamamladı ve şimdi Tanrı’nın sağında bizim için aracılık ediyor. Tanrı’nın daha önce bağışlamış olduğu günahlarımızla kendimizi suçlamamız doğru değildir. Bizi kandırarak bu tür suçlamalara iten şeytan’a karşı dimdik ayakta duralım.

35-39. ayetler: Bizi Tanrı’nın sevgisinden hiçbir şey ayıramaz. O bizi sonsuza dek sevecektir. Bugünlerde beni korkutan bir şey var mı? Tanrı’nın sevgisinin korktuğum her şeyden daha büyük olduğuna inanmalıyım. Çünkü ancak O’nun sevgisiyle sıkıntı ve elemlere dayanabiliriz.

Dua: Göksel Baba, beni bu kadar çok sevdiğin için teşekkür ediyorum. Sıkıntılara senin sevginle dayanacağım.

 
Mujde.org