Ruhun Yönlendirişiyle Yaşayan Tanrının Çocukları

Romalılar 8:12-25

Ruh’un Yönlendirişiyle Yaşayan Tanrı’nın Çocukları


Mesih sayesinde Kutsal Ruh’u alarak Tanrı’nın çocukları olduk. Kutsal Ruh geleceğimizin güvencesidir. Kutsal olmak için bu sorumlulukla yaşarsak Tanrı’yla düzenli ve samimi bir ilişkimiz olur ve yaratılmış olanlarla birlikte miras olarak yüceliği alırız.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

14-17. ayetler: Tanrı bizi kendi çocukları yaptı. Pavlus’un yaşadığı dönemde, erkek çocukları olmayan Romalılar, soylarını devam ettirmek ve mülkünü miras bırakmak için erkek çocuk evlat edinirlerdi. Evlatlık alınan bu çocuklar, öz çocukların sahip olduğu ayrıcalıkların hepsine sahip olurlardı. Tanrı, kendisiyle hiçbir ilgimiz olmadığı halde, bizleri çağırıp Kendi çocukları yaptı ve öz Oğlu İsa Mesih’le birlikte mirasçı durumuna getirdi. Tanrı bizleri korkudan özgür kılarak kendi oğulları olmamızı sağladı. O’nu “Abba, Baba!” diye çağırmamızı sağlayan Tanrı’ya ve Tanrı’nın çocukları olduğumuza tanıklık eden Kutsal Ruh’a teşekkür edelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-14. ayetler: Benliğe göre yaşayamayız, çünkü içimizde Mesih’i ölümden dirilten Tanrı’nın Ruh’u yaşıyor (Rom.8:1). Bu Ruh sayesinde içimizde yaşam bulunurken, ölüme giden yolda benliğe uyarak nasıl yaşayabiliriz? Kutsal Ruh’un yönetiminde, Ruh’un yardımıyla bedenin kötü işlerini öldürmeliyiz. Pavlus İsa Mesih’in bize vermiş olduğu yeni yaşama borcumuz olduğunu söyler (12. ayet). ıçimde hâlâ benliğe yönelik düşünceler taşıyor muyum? Kararlar verip de reddedemediğim bedensel işler nelerdir? ıçimizde yaşayan Kutsal Ruh’a güvenelim.

17-18. ayetler: Mesih’le birlikte yüceltileceğimize inanarak acılara da sevinçle katlanmalıyız. ıleride alacağımız yücelik, şimdi çektiğimiz acılarla kıyaslanamayacak kadar büyüktür. şu sıralar çok büyük bir acı içinde miyim? Bu acıların geçici ve beni ileride alacağım yüceliğe kavuşturacak bir yol olduğunu düşünmeliyim.

Dua: Tanrım, senin çocuklarına yaraşır bir şekilde yaşamak için, benliğimin işlerini tümüyle terk edeceğim. Ruh’un aracılığıyla bana yardım et!

 
Mujde.org