Çarmıha Gerilen İsa

Luka 23:26-43

İsa çarmıha geriliyor

26 Askerler İsa'yı götürürken, kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adamı yakaladılar, çarmıhı sırtına yükleyip İsa'nın arkasından yürüttüler.

27 Büyük bir halk topluluğu da İsa'nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı.

28 İsa bu kadınlara dönerek, «Ey Kudüs kızları, benim için ağlamayın» dedi. «Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın.

29 Çünkü öyle günler gelecek ki, `Kısır olan kadınlara, hiç doğurmamış olan rahimlere, emzirmemiş olan memelere ne mutlu!' diyecekler.

30 O zaman dağlara, `Üzerimize düşün!' ve tepelere, `Bizi örtün!' diyecekler.

31 Çünkü yaş ağaca böyle yaparlarsa, kuruya neler olacaktır?»

32 İsa'yla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu.

33 Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler.

34 İsa, «Baba, onları bağışla» dedi. «Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.» O'nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler.

35 Halk orada durmuş, olanları seyrediyordu. Yöneticiler ise İsa'yla alay ederek, «Başkalarını kurtardı; eğer Tanrı'nın Mesihi, Tanrı'nın seçtiği O ise, kendini de kurtarsın» diyorlardı.

36>37 Askerler de yaklaşıp İsa'yla eğlendiler. O'na ekşi şarap sunarak, «Sen Yahudilerin Kralıysan, kurtar kendini!» dediler.

38 Başının üzerinde şu yafta vardı:

`YAHUDıLERıN KRALI BUDUR'.

39 Çarmıhta asılı duran suçlulardan biri O'na, «Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!» diye küfür etti.

40 Ne var ki, öbür suçlu onu azarladı. «Sende Tanrı korkusu da mı yok?» diye karşılık verdi. «Sen de aynı cezayı çekiyorsun.

41 Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmamıştır.»

42 Sonra, «Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an» dedi.

43 İsa ona, «Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın» dedi.

Çarmıha Gerilen İsa

Bugünkü metinde, İsa çarmıha götürülürken gerçekleşen-önemli bir olay ve O'nun çarmıha gerilişi anlatılmaktadır.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

27-30. ayetler: İsa, Tanrı'nın halkının uğrayacağı yargıyı önceden görüyordu. Kendisi için ağıt yakan kadınları, kendileri ve çocukları için ağlamalarını söyleyerek uyardı. Çünkü, büyük ve kaçınılmaz yargı, İsa'yı reddeden Yeruşalim' e yaklaşmaktaydı.

32,33. ayetler: İsa'ya, Yeşaya 53:6. ayette yazıldığı gibi, suçlu muamelesi yapıldı. Tanrı'nın yargı kürsüsü önünde halkının bütün günahlarını yüklenerek, onların yerine günahkâr sayılarak yargılandı.

34. ayet: İsa'nın çarmıhta acı çekerken bile günahkârlar için dua ettigini ve bir suçlunun yüreğini değiştirdiğini görüyoruz. İsa şu anda bizim için de dua etmektedir (1. Yuhanna 2:1).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

26. ayet: Kireneli Simun'un çarmıhı yüklenip İsa'nın arkasından gitmesinden, öğrenciliğin anlamını öğrenebiliriz. Ben de her gün çarmıhımı yüklenip İsa'nın ardından gidiyor muyum?

34-39. ayetler: Bu ayetlerde, İsa'yı tanıma bilgeliğine sahip olmayan insanların çeşitli tepkilerini görüyoruz. Bu insanlar İsa'nın kendilerini kurtarmak için çarmıhta acı çektiğini bilmiyorlardı. Ben de İsa'ya iman etmeden önce O'nunla alay etmiyor muydum? Beni bu durumdan kurtaran Rabbim'e ne kadar şükretsem azdır.

40-43. ayetler: Çarmıhtaki iki suçludan biri ölmek üzereyken İsa'yı Mesih olarak kabul etti. O, İsa'nın çarmıhta çektiği acı ile yüceltileceğine inanıyordu. Ben de uğruma acı çeken İsa'yı Yüce Kral olarak yüceltiyor muyum?


Dua: Rabbim, çarmıhımı yüklenip seni izleyen bir öğrencin olmamı sağla. Amin!

 
Mujde.org