Kutsal Ruhun Denetimindeki Yeni ınsan

Romalılar 8:1-11

Kutsal Ruh’un Denetimindeki Yeni ınsan


7.bölümde Yasa altında olan kişilerin, Mesih gelmeden önceki acınacak durumlarını inceledik. Bugünkü metinde ise, Mesih’in bizi kurtarışını, Kutsal Ruh’la yeni bir dönem başlatıp yeni imanlıları Kutsal Ruh’un denetiminde kalan bir halk yaptığını görüyoruz.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-2. ayetler: Tanrı bizi Yasa’nın lanetinden özgür kıldı. Yasa, günahı açığa çıkararak insanı ölüme götürür, bu nedenle “günahın ve ölümün yasası”dır. Ama Kutsal Ruh bizi günahın gücünden kurtarıp özgür kıldı. Böylece yargıdan da kurtulduk! Yaşam veren Ruh’un yasasıyla bizi özgür kılan Tanrı’ya şükürler olsun!

3-4. ayetler: Tanrı Mesih’i gönderip bizim yerimize kurban olmasını sağlayarak bizi mahkum eden günahın gücünü kırdı. Böylece benliğimize dayanarak yaşamadan, Kutsal Ruh’un gücüyle Yasa’nın isteğini yerine getirmemizi sağladı. Yaptıklarımızla ve Yasa’yı yerine getirmekle kutsallaşmıyoruz. Bizi yöneterek kutsal bir yaşam sürmemizi sağlayan Kutsal Ruh’u her zaman hatırlayalım.

9-11. ayetler: Tanrı, Mesih’e iman eden kişinin içinde Kutsal Ruh’un yaşamasını ve kişinin Ruh’un denetiminde kalmasını sağlar. Mesih’in doğruluğu sayesinde yaşama kavuştuk. Ruh’un ölümlü bedenlerimize de yaşam vereceğine inanarak yeni bir yaşam sürdürmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-8. ayetler: Benliğin denetiminde olanlar, kendi amaçlarına ve hırslarına ulaşmak için zamanlarını, paralarını ve güçlerini harcarlar. Bunun sonucunda Tanrı’nın düşmanı olurlar. Ama Ruh’un denetiminde olanlar, Tanrı’nın hoşnut olduğu işleri düşünür ve yaparlar. Bunun sonucunda esenlik içinde bir yaşam sürer ve Ruh’un Yasası’nı yerine getirerek, Tanrı’yı hoşnut ederler. Yaşantımın her alanı Ruh’un denetiminde mi?

Dua: Tanrım, beni Yasa’nın lanetinden özgür kılıp Ruh’un Yasası’nı yerine getirmem için güçlendirdin. Bunun için sana teşekkür ederim.

 
Mujde.org