Yasa Altındaki ınsanın ınleyişi

Romalılar 7:13-25

Yasa Altındaki ınsanın ınleyişi


Pavlus, Tanrı’ya iman ettikleri halde Yasa’dan özgür olmak istemeyenlerin (özellikle Yahudiler) ne kadar acınacak durumda olduklarını anlatıyor. Tanrı’ya iman ettikleri halde, Kutsal Ruh’un yönetiminde olmayanlar da aynı durumdadırlar.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

14-15, 18-19. ayetler: Yasa altındaki insanlar Yasa’yı severler, ama iyilik yapma gücüne sahip değillerdir. Çünkü sahip oldukları doğal benlik, günahın köleliğinden özgür kılınmamıştır. Benim şimdiki durumum nedir? Tanrı’nın Yasası’nı sevdiğim halde, günah tarafından ayartıldığımda iyilik yapma gücüne sahip olmadığım için istemediğim halde günah işliyor muyum? ıçki, sigara, internet (her konuda değil), çeşitli oyunlar veya ahlâksızca şeylere tutsak mıyım? Kendi gücümüzle günaha galip gelemeyiz. Bunu sadece yaşayan Kutsal Ruh’un yardımıyla yapabiliriz. Kutsal Ruh’un yardımını isteyelim.

16-17, 20. ayetler: Yasa, işlediğimiz günahtan sorumlu değildir, çünkü o kutsal ve iyidir. Dışarıdan gelen günah, yüreğimizde egemen olur ve günah işlememiz için bizi kışkırtır. Yüreklerimizin günaha araç olmasına izin vermeyelim. ışlediğimiz günahın sorumluluğunu, Yasa’ya ya da içinde bulunduğumuz ortama veya başkalarına yüklemeyelim. Kutsal Ruh’un yüreğimizi denetlemesine izin vererek günahın kışkırtmasından uzak duralım.

21-25. ayetler: şimdi, Eski Antlaşma altında yaşayan halkın ruhsal durumuna bir bakalım! Yüreklerinde iyi ve kötü aynı anda bulunuyor (21. ayet); Tanrı’nın Yasası’ndan zevk alırken, aynı zamanda da günahın yasasına tutsak oluyorlar (22-23. ayetler); zavallı durumları nedeniyle inlerlerken, aynı zamanda Mesih’in Tanrı’nın gönderdiği tek kurtarıcı oluşuna seviniyorlar (24-25. ayetler) ve hem Tanrı’nın, hem de günahın yasasına kulluk ediyorlar (25. ayet). Bu, Kutsal Ruh’un yönetiminde olmayan Eski Ant-laşma döneminde yaşayanların ruhsal durumudur. Kutsal Ruh’un yönetiminde kalmadığımız zaman, bizler de ruhsal bir ikileme düşebiliriz. Ruhsal durumum nasıl? Sadece Kutsal Ruh’un yasası İsa Mesih sayesinde bizi özgür kılabilir (8:1-2. ayetler).

Dua: Rab, seni sevdiğim halde bazen günahın tutsağı oluyorum; bana Kutsal Ruh’unla yardım et!

 
Mujde.org