Yasadan Özgür Olmak

Romalılar 7:1-12

Yasa’dan Özgür Olmak


6.bölümde, Mesih inanlısının günahın gücünden özgür olduğu vurgulanırken, 7.bölümde ise Yasa’dan özgür kılındıkları açıklanıyor. 1-6. ayetlerde Mesih inanlısının Yasa’dan nasıl özgür kılındığı; 7-12. ayetlerde ise Yasa’nın iyi olduğu, günah ve ölümün insanın düşüşüyle ortaya çıkan doğal benlikten kaynaklandığı anlatılıyor.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4-6. ayetler: Önceleri Yasa’nın kölesiydik, ama artık Mesih’in kölesiyiz. Mesih’i yaşamımızın Rabbi olarak kabul ettiğimizde ve Kutsal Ruh’un et-kisinde kaldığımızda, Tanrı’nın hizmetinde verimli oluruz. Hayatımızın hedefi Mesih olmalıdır! Kendi gücümüze güvenmek yerine, Kutsal Ruh’a güvenerek hizmet etmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


1-6. ayetler: Mesih inanlısı Yasa’dan özgür kılındı. Bu gerçek, bir kadının kocasının ölümünden sonra Yasa gereği özgür kalarak başkasıyla evlenip yeni bir yaşama başlamasına benzer. Mesih’le birlikte ölerek O’nunla bir-leştik ve imanla kurtulduk. Yasa’yı yerine getirmekle kutsallaşmayız; Yasa bizi hem doğru kılmaz hem de kurtaramaz. Yasa’ya dayanırsak, Tanrı’nın hizmetinde verimli meyveler yerine ölüm meyveleri veririz. Ben hâlâ iyi işlerle, bilgelikle mi kurtulmaya çalışıyorum? Mesih’le birleşen kişi Yasa’dan özgür olur.

7, 12. ayetler: Yasa kötü değildir. Aksine iyi ve kutsaldır. Yasa, günahın ne olduğunu ve yargı korkusunu anlamamızı sağlar. Yasa aracılığıyla bunu anlamışsak, Mesih’e dönüp tövbe ederek O’nun bizi özgür kılmasını istemeliyiz.

8-12. ayetler: Yasa iyidir, ama kötülüğü önleyemez. Açgözlülük Yasa’nın reddettiklerini kullanarak günah işlememize neden olur ve bizi ölüme gö-türür. Dünyasal bilgiler, günahın ne olduğunu anlamamız için bir bakım-dan Yasa rolünü oynar; ama kurtuluş yolu yalnızca Mesih’tedir. Kutsal olmak ve kurtulmak O’nun sayesinde gerçekleşir.

Dua: Tanrım, Yasa aracılığıyla günahlarımın ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğin için teşekkür ediyorum; tüm bunları çarmıhının önünde bırakıyorum.

 
Mujde.org