Doğruluğa Köle Olmak

Romalılar 6:12-23

Doğruluğa Köle Olmak


Mesih inanlısı günahın yönetiminde yaşayamaz, çünkü Mesih’le birleşmiştir. Bugünkü metin, artık günahın kölesi değil, Tanrı’nın kölesi olarak yerimizin değiştiğini açıklıyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12-14. ayetler: Tanrı bizi ölümden kurtarıp yeni bir yaşam verdi. Lütfunu göstererek günahın üzerimizde egemenlik sürmesine izin vermedi. Bedenin bütün tutkuları kötü değildir, ama günah bedenimizi bir araç olarak kullanabilir. Bedenlerimizin üyelerini haksızlığa araç ederek günaha sunmayalım, yalnızca Tanrı’ya hizmet etmek için kullanalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16. ayet: Kişi, değer verdiği şeyin kölesi olur. Günah işlemek için zamanını ve düşüncelerini harcayan kişi, günahın kölesidir. Ama kendisini Tanrı’ya adayan kişi, söz dinlemekle doğruluğun kölesi olur. Kimin kölesi olarak yaşıyorum? Zamanımı ve düşüncelerimi ne için harcıyorum?

17-18. ayetler: ıçtenlikle günahtan dönüp İsa Mesih’e iman edersek, günahın köleliğinden kurtulup doğruluğun köleleri oluruz. Tanrı’nın diri sözünü dinleyerek yaşayan ve doğruluğa köle olan biri miyim?

19. ayet: Tanrı’nın kölesi olmanın ve O’na sadık bir yaşamın ürünü kutsal olmaktır. Kutsal olmak, Tanrı’nın benzeyişinde olan Mesih’e benzemektir (Rom.8:29). Kendi çabalarımızla değil, Tanrı’nın kölesi olarak O’na itaat ettiğimizde, Tanrı bizi kutsallaştırır.

21-23. ayetler: Günaha köle olanlarla, doğruluğun kölesi olanların yolları farklıdır. Günaha köle olan kişi; doğruluktan uzak, utanç içinde bir yaşam sürer. Bu kişinin sonu ölümdür. Tanrı’ya köle olan kişi ise günahtan öz-gürdür ve kutsallığın ürününe sahiptir. Onu bekleyen, sonsuz yaşamdır. Hâlâ hayatımı yöneten bir günahım var mı? Tanrı’nın lütfuyla bundan kurtulmaya çalışmalıyım.

Dua: Tanrım, doğruluğun kölesi olduğumda beni kutsal kıldığın için teşekkür ediyorum. Lütfen kutsallaşma yolunda beni güçlendir.

 
Mujde.org