ıki Ayrı Topluluk

Romalılar 5:12-21

ıki Ayrı Topluluk


Pavlus, insanların eski Adem’i bırakarak, yeni yaradılışın başı olan Mesih’in yaptığı fedakârlıkla, Kendi topluluğuna ne kadar harika bir bereket getirdiğini anlatıyor. Pavlus, Adem’in egemenliğinde yaşayan kişilerle, Mesih’in egemenliğine geçen yeni topluluğun yaşamını kıyaslıyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

15-17. ayetler: Adem aracılığıyla ölüm, Mesih aracılığıyla yaşam geldi. ılk insan olan Adem’in günah işlemesiyle ölüm ve günah tüm insanlığa yayıldı; İsa Mesih sayesinde de Tanrı insanı akladı ve ona yaşam verdi. Böylece Kendi egemenliğinde birlikte yaşamamızı sağladı. Adem’in Tanrı’yı red-detmesiyle tüm insanlık günahlı oldu, ama İsa Mesih Tanrı’ya tam anla-mıyla itaat ederek kendisine iman edenleri akladı. İsa Mesih sayesinde aklandığımıza göre, O’na yaraşır bir yaşam sürdürmeliyiz. Bu armağanla seviniyor muyuz?

20-21. ayetler: İsa, lütfun egemenlik sürdüğü yeni bir yaşam veriyor. Bu, ancak İsa Mesih sayesinde mümkündür. Kendi gücümüzle Yasa’yı yerine getirmeye çalışırsak, bu sadece günahın çoğalmasına neden olur. Ama Tanrı’nın lütfunun bizi yönetmesine izin verirsek, sonsuz yaşama kavuşmuş oluruz. Mesih’in yönettiği lütuf dolu bir yaşama kendimizi tamamen ada-dık mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

12-14. ayetler: ınsanların atası olan Adem’in günah işlemesi tüm insanlığı etkiledi. Artık bütün insanlar günah yüzünden ölüm yargısı altındadır. Ya-sa’dan önce de dünyada günah vardı, çünkü Adem günahkârların temsilcisiydi. Mesih’e ait olmayanların şimdiki durumu da böyledir. Hâlâ eski Adem’i izliyor muyum?

18-19. ayetler: Günah, Tanrı’nın isteğine karşı gelmek, doğruluk ise Tan-rı’nın sözüne itaat etmektir. Mesih’in Tanrı’ya itaat ederek bizi aklayıp yaşam vermesi gibi, bizler de Mesih’in söz dinlemesini örnek almalıyız.

Dua: Ya Rab, senin egemenliğin altında yaşamak istiyorum. Lütfunun hayatımda egemen olmasını sağla.

 
Mujde.org