Tanrıyla Barışmak

Romalılar 5:1-11

Tanrı’yla Barışmak


ımanla aklanmış olan Mesih inanlısı, Tanrı’yla yeni ve kişisel bir ilişki kurar. Pavlus bu ayetlerde İsa Mesih sayesinde Tanrı’yla barışıldığına değiniyor. Bu barışma yalnızca bizim değil, ıbrahim’in imanının ardından giden topluluğun da paylaştığı berekettir.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Mesih sayesinde Tanrı’yla barıştık ve böylece aklanmış sayıldık. şu anda Tanrı’yla olan ilişkinizin iyi olmadığını düşünüyor musunuz? Tanrı’nın bizim için çarmıhta gerçekleştirdiği olaya bakalım ve O’nun sağladığı barışı yaşayalım.

5-8. ayetler: Rab, sevgisini yüreklerimize dökerek sıkıntılarımızda bize umut verir. Kutsal Ruh aracılığıyla da Kendi sevgisini yaşamamızı sağlar (5. ayet). Bizler günah içindeyken Mesih bizim için ölerek sevgisini kanıtladı (6-8. ayetler). Sıkıntı içindeyken bazen Tanrı’yla olan ilişkimizden ve O’nun sevgisinden kuşku duyabiliriz. şu anda sıkıntımız varsa ve O’ndan kuşku duyuyorsak, Tanrı’nın sevgisini tekrar anımsayalım ve umudumuzu düşünüp bu kuşkulardan kurtulalım.

9-10. ayetler: Mesih sayesinde bizi gazaptan kurtaran Tanrı, Mesih’in dirilişine ve yaşamına ortak olmamızı da sağlayacaktır. Tanrı’nın bize sunduğu bu lütfu sevinçle kabul edelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-4, 11. ayetler: Tanrı’yla barışmış olan kişi, O’nun lütfunu (sevgi ve bereket) yaşar ve ileride kendisine verilecek yüceliği umut ederek (yaşam, yönetim) sevinçli bir yaşam sürdürür (2. ayet). Sıkıntılardan dolayı sevincimi kaybettiğim oldu mu? Bu sözleri derin düşünerek Rab’bin verdiği sevinci yenilemeliyim.

Dua: Tanrım, beni ve topluluğumu kendinle barıştırdığın için teşekkür ediyorum. Bundan böyle günlerimi sevinç içinde geçirmek istiyorum.

 
Mujde.org