ıbrahimin Doğruluğu

Romalılar 4:1-12

ıbrahim’in Doğruluğu


Pavlus Yahudiler’in, “yalnız imanla aklanılır” gerçeğine karşı çıkacaklarını önceden biliyordu. Çünkü Yahudiler, ıbrahim’in soyu olmayı sürdürmek için Yasa’yı uygulamaları gerektiğini savunuyorlardı. Ama Pavlus Kutsal Kitap’tan gösterdiği örneklerle, ıbrahim’in imanla aklandığını ve doğru sayıldığını onlara kanıtladı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-12. ayetler: Tanrı, sünnetli sünnetsiz ayrımı yapmadan, İsa’ya iman eden herkesi aklanmış sayıyor. Bu sadece Yahudiler’e ait bir ayrıcalık değildir. Yahudi olmayan bizler de aynı lütfa sahibiz. Bu gerçeği ıbrahim’in daha sünnet edilmeden aklanmış sayıldığına bakarak anlıyoruz. Kiliseye düzenli bir şekilde gitmek, sunular sunmak, dua etmek ve Müjde’yi du-yurmakla aklanmış sayılabileceğimizi düşünmemeliyiz. Sünnet, ıbrahim’in aklandığını gösteren bedensel bir işaretti (11. ayet). Bizler de ıbrahim’in imanını ve iman yaşamını örnek almalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Yahudiler’in, Tanrı’ya tam olarak itaat eden biri olarak saydıkları ıbrahim, aslında sadece imanla aklanmıştı (Yar.15:6). Bu gerçek, Eski Antlaşma döneminde yaşayan insanların; iyi işlerinden dolayı değil, imanla aklandıklarını gösterir. Yaptığımız iyi işlerle övünmemeliyiz.

4-5. ayetler: Aklanmayı sağlayan Tanrı’nın lütfu, kendi işleriyle övünen kişilerin yaşamında görülmez. Tanrı’nın lütfu, kendisinin doğru olmadığını kabul edip, bunun yalnız Tanrı’nın lütfuyla mümkün olduğuna iman edenlerin hayatında görülür. Gayret ettiğimiz için Tanrı’nın lütfunu hak ettiğimizi düşünmek yanlıştır. ıman edenler güçsüzlüklerini kabul ederek Tanrı’nın lütfunu ararlar.

6-8. ayetler: Aklanma bağışlanmayı içerir. Tanrı’nın lütfunda bağışlandığımı bilip seviniyor muyum? Bağışlanmaktan daha büyük bir bereket yok-tur. Rab günahlarımı bağışladığı halde bu günahlar nedeniyle hâlâ acı çekiyor muyum? Bunları Rab’be götürüp bırakmalıyım.

Dua: Tanrım, her zaman lütfunu düşünerek, sana bunun için şükrederek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org