Tanrının Çarmıhta Görülen Doğruluğu

Romalılar 3:21-31

Tanrı’nın Çarmıhta Görülen Doğruluğu


Pavlus 1:18; 3:20 ayetlerinde bütün insanların günahkâr olduğunu ve kurtulmak için hiçbir çareleri bulunmadığını vurgulamıştı. Ama Mesih’in çarmıhı sayesinde Tanrı’nın doğruluğu açıklandı ve Mesih’e iman edenleri doğru kılan gerçek kurtuluş yolu açıldı.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

21-23. ayetler: Rab, Kendi doğruluğunu göstererek kurtuluş yolunu açtı. Yasa’yı yerine getirerek kurtulmaya çalışmak, Tanrı’nın daha önce Eski Antlaşma’da bildirdiklerine de ters düşer. Rab günah yüzünden yüceliğinden yoksun kalan insanlar arasında ayırım yapmadan, Kendi doğruluğunu gösterdi. Bu harika haberi herkese duyurmaya gayret ediyor muyuz?

24-26. ayetler: Bizi aklayan, kesinlikle Tanrı’nın lütfudur. Doğru sayılmamızın nedeni, İsa ve O’nun çarmıhıdır. Günahlarımızdan dolayı ölü olduğumuz için, İsa bizim kurtuluşumuzu sağlamak amacıyla çarmıha gerildi ve bizi Tanrı’yla barıştırdı. Mesih’e iman ettiğimizde aklanarak Tanrı’yla doğru bir ilişki kurabiliriz. Aklanmış biri olarak Tanrı’yla olan ilişkimi her gün doğru bir şekilde sürdürüyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

27-30. ayetler: Yasa’yla değil, imanla aklanabiliriz. Artık Yahudiler’in “seçilmiş halk” olma ayrıcalığı da ortadan kalktı. ıyi kişiliğimiz ve davranışlarımız sayesinde aklanamayız. Aklanmanın kaynağı olan imanı bile bize Tanrı vermektedir. O’nun lütfunu unutmamalıyız. ıman etmemizi sağlayan Tanrı’yı yüceltelim ve O’na tapınalım.

31. ayet: Aklanma iman aracılıyla olduğu halde Yasa geçersiz kılınmadı. Yasa’da kurtarma gücü yoktur, ama bizlere Tanrı’nın isteğini gösterir ve Mesih’e götürür (20-21. ayetler). ımanda kalırsak, Kutsal Ruh sevinçle Tanrı’nın isteğini tamamlayacaktır.

Dua: Tanrım, beni akladığın için sana teşekkür ediyorum. Lütfen imanda kalmamı ve seninle olan ilişkimin derinleşmesini sağla.

 
Mujde.org