Pilatus Tarafından Yargılanan İsa

Luka 23:13-25

Pilatus'un kararı

13>14 Pilatus, başkâhinleri, yöneticileri ve halkı toplayarak onlara, «Siz bu adamı bana, halkı saptırıyor diye getirdiniz» dedi. «Oysa ben bu adamı sizin önünüzde sorguya çektim ve kendisini suçladığınız konularda O'nda hiçbir suç bulmadım.

15 Hirodes de bulmamış olmalı ki, O'nu bize geri gönderdi. Görüyorsunuz, ölüm cezasını gerektiren hiçbirşey yapmadı.

16>17 Bu nedenle ben O'nu dövdürüp salıvereceğim.»

18 Ama onlar hep bir ağızdan, «Yok et bu adamı, bize Barabas'ı salıver!» diye bağırdılar.

19 Barabas, kentte çıkan bir ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmıştı.

20 İsa'yı salıvermek isteyen Pilatus onlara yeniden seslendi.

21 Onlar ise, «O'nu çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrışıp durdular.

22 Pilatus üçüncü kez onlara, «Bu adam ne kötülük yaptı ki?» dedi. «Ölüm cezasını gerektirecek hiçbir suç bulmadım O'nda. Bu nedenle O'nu dövdürüp salıvereceğim.»

23>24 Ne var ki onlar, yüksek sesle bağrışarak İsa'nın çarmıha gerilmesi için direttiler. Sonunda bağırışları baskın çıktı ve Pilatus, onların isteğinin yerine getirilmesine karar verdi.

25 ıstedikleri adamı, ayaklanmaya katılmaktan ve adam öldürmekten hapse atılmış olan adamı salıverdi. İsa'yı ise onların isteğine bıraktı.

Pilatus Tarafından Yargılanan İsa

Bugünkü metinde, Pilatus İsa'nın suçsuzluğunu ilan etmesine rağmen, halkın baskısı üzerine O'nu ölüm cezasına çarptırdığını görüyoruz.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

14,15,20,22. ayetler: Pilatus ile Hirodes İsa'da hiçbir suç görememişlerdi. Hirodes'in İsa'yı yargılamadan Pilatus'a göndermesi de zaten İsa'nın suçsuzluğunu gösteriyordu. Pilatus İsa'yı suçlayanları çağırarak O'nun suçsuz olduğunu ilan etti. Gördüğümüz gibi, İsa'nın ölümü herhangi bir suçtan kaynaklanmıyordu.

18,19,25. ayetler: İsa, hiç günahı olmadığı halde, günahkârlar için çarmıhta öldü. İsa Barabba'nın yerine çarmıha gerildi. O'nun ölümüyle hepimizin günahları bağışlandı. Rab'bin kurtarışına her an şükrederek yaşayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Tüm Metin: Pilatus İsa'nın çarmıha gerilmesine engel olabilirdi, ama vicdanının sesinden çok, kalabalığın isteğine itaat etti. Vicdanımın sesine göre mi, başkalarının görüşleriyle mi, yoksa Kutsal Kitap'a göre mi sorunları çözmeye çalışıyorum?

15,16,17. ayetler: Pilatus İsa'da hiçbir suç bulamadığı halde, İsa'yı suçlayanları hoşnut etmek amacıyla O'nu dövdürüp salıvermeyi teklif etti. Ben de iş, okul, ev ya da kilise ortamında insanları hoşnut etmek veya onurumu korumak amacıyla sorunları çözümlemek konusunda kolaya kaçıyor muyum?

23-25. ayetler: Pilatus doğru bildiği şekilde hareket edemedi. Önce, İsa'nın suçsuz olduğunu bildiğinden O'nu serbest bırakmaya çalıştı, ama bu çabası sonuçsuz kaldı. Din bilginleri ve halk, suçsuz olduğunu bildikleri İsa'nın çarmıha gerilmesini, Barabba'nın ise salıverilmesini istediler. Ağır bir suçla yargılanan Barabba serbest kalırken, suçsuz olduğu bilinen İsa neden çarmıha gerildi? Bu çelişki bize, çarmıh aracılığıyla gerçekleşen kurtuluş ilkesini işaret eder.

Dua: Günahı bilmeyen İsa'm, benim yerime öldüğün için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org