Yargı Altındaki ınsanlar

Romalılar 3:9-20

Yargı Altındaki ınsanlar


Pavlus, Yahudi ve Yahudi olmayan tüm insanların günahın etkisinde oldukları için günahkâr sayıldıklarını, Eski Antlaşma’dan alıntılar aktararak kanıtlıyor. Kutsal Kitap (Yasa), Yasa’ya bağlı olanların tümünün Tanrı’nın yargısı altında olduğunu açıklıyor. Pavlus bunu anlatırken Yasa’nın bu konuyla ilgili bölümlerinden alıntılar yapıyor.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: Bütün insanlar günah işlemiştir. Yahudiler’e verilen Yasa, onların günahın denetiminde olduklarını açığa çıkarıyor (2:1; 3:8. ayetler). Yahudi ol-mayanların yaptıkları kötülükler, onların da günahın denetiminde olduğunu kanıtlıyor (1:18-32. ayetler). Mesih’i tanımayanlar kendi vicdanlarına göre iyilik yaparak yaşasalar bile, bu onların doğru olduğunu göstermez. Tanrı’nın gözünde günahkârdırlar ve ancak Mesih’i kabul ettiklerinde kurtuluşa giden yol açılacaktır.

10-11, 18. ayetler: Müjde’yi kabul etmeyenler günahın denetimi altındadır. “Doğru kişi”, Tanrı’yla doğru bir ilişkide bulunmak için günahın denetiminde kalmaz. Ama hem Yahudiler’in hem de Yahudi olmayanların hepsi, Tanrı’yla doğru bir ilişki kurmak konusunda başarısız oldular. Bir insan Mesih’te değilse, Tanrı’yla doğru bir ilişki kuramaz (21. ayet). Bugünlerde Tanrı’yla ilişkim nasıl?

12-17. ayetler: Pavlus, günahın insanlar arasında ne kadar yaygın olduğunu anlatıyor. Tanrı’ya saygı göstermeyenlerin düşünceleri ve değer yargıları çarpık olduğu için, Tanrı’nın böyle kişileri Kendi işleri için asla kullanmayacağını unutmayalım (12. ayet). Başkalarına hizmet etmek ve Tanrı’ya tapınmak için kullanmamız gereken bedenlerimizi ne için kullanmakta olduğumuza dikkat edelim (13-17. ayetler). Hem Tanrı’yı övüp hem de başkalarına kötü sözler söylüyor muyum?

19-20. ayetler: Yasa, insanlara Tanrı önünde verecek bir yanıt bırakmaz. Kişinin Yasa’nın önünde hiçbir mazereti yoktur. Yasa günahı açığa çıkarır. Hiç kimse Yasa’yı yerine getirmekle aklanamaz. Kurtuluşumuzun gücü sadece Mesih’tedir. Yalnızca O, son günde Tanrı’nın önünde yanıt vermemizi sağlayacaktır.

Dua: Rab, daha önceleri Yasa altında umutsuzca yaşamıştım. Ama şimdi senin kurtarışınla Mesih’te yeni bir yaşam sürdüğüm için sana şükrediyorum.

 
Mujde.org