Yahudilerin ıtirazına Verilen Yanıt

Romalılar 3:1-8

Yahudiler’in ıtirazına Verilen Yanıt


Pavlus, Yahudiler ve Yahudi olmayanlar arasında fark olmadığını, Yasa ve sünnetin kurtuluş sağlamadığını 2.bölümde açıklamıştı. 3.bölümde ise, Yahudiler’in itirazlarını göz önünde bulundurarak onlara dört soru sorar ve bu soruları da gerçeği açıklamak amacıyla yine kendisi yanıtlar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-2. ayetler: Yasa ve sünnet Yahudiler’in kurtuluşunu garantilemedi, ama Tanrı onlara Kendi sözünü (Eski Antlaşma) bilme ayrıcalığını verdi. Yeni Antlaşma döneminde yaşayan Mesih inanlısına verilen ayrıcalık nedir? (Mat.28:18-20). Kilisem ve ben bunu nasıl değerlendiriyoruz? Sorumluluğu üstleniyor muyuz? Müjde’yi kabul eden biri olarak, fırsat buldukça Müjde’yi duyurup öğrenci yetiştirme sorumluluğumu yerine getirmeliyim.

3-4. ayetler: Tanrı güvenilirdir ve sözünü tutar. Yahudiler asilik ederek Yasa’yı bozdukları halde, Tanrı hâlâ güvenilirdir. Bu nedenle Mesih’i gönderip Yahudiler’e Tanrı’nın halkı olma fırsatını tekrar verdi (Rom.9-11.bölüm). Davut’un suç işlemesine rağmen, Tanrı’nın ona ne kadar sadık olduğunu görüyoruz (4. ayet). ıman etmeyenlerin olması Tanrı’nın bize olan sadakatini ortadan kaldırmaz. Günah işledik mi? Tanrı’nın güvenilirliğine dayanarak tekrar O’na dönüp tövbe edelim. O bizi yenileyip, kurtu-luşa kavuşturacaktır.

5-6. ayetler: Tanrı, dünyayı adil bir şekilde yargılar. ınsanın haksızlığı, Tanrı’nın doğruluğunu daha yüce bir şekilde ortaya çıkarır; ama günah işleyen, yine O’nun doğruluğuna göre yargılanır.

7-8. ayetler: Tanrı, “kötülük yapalım da bundan iyilik çıksın” düşüncesini yargılar. Kötülük kesinlikle Tanrı’nın yüceliğini gösteremez. Kötülüğü iyiliğimiz için kullandığı bir gerçektir. Ama bundan, günahımızı görmezlikten geldiği anlamını çıkarmamalıyız. ışlenen her günahın karşılığı vardır. Tanrı’nın yüceliğini bahane ederek kötülüğe taviz veriyor muyuz? Kilise için iyi olacağını düşünerek, doğru olmayanı yapıyor muyuz?

Dua: Tanrım, senin iyiliğini ve güvenilirliğini, günah işlemek için bir araç olarak kullanmayacağım. Bu konuda bana yardım et!

 
Mujde.org